Meldpunt problemen met verhuurder

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet Goed Verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels, dan kan een huurder dit bij de gemeente melden.

Welke meldingen kunt u hier maken

Discriminatie

Een verhuurder mag een huurder niet kiezen op basis van nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele geaardheid of welke grond dan ook.

Intimidatie

Verhuurders of bemiddelaars mogen niet intimideren. Bijvoorbeeld dreigen met de huur opzeggen of de elektra afsluiten.

Hoogte borgsom

Per 1 juli mogen verhuurders maximaal 2 maanden borg vragen. Is het contract van voor 1 juli, dan 3 maanden borg.

Geen huurovereenkomst op papier

Een huurcontract moet altijd op papier staan. Op het contract moet een handtekening van u en de verhuurder staan.

Hoge servicekosten

De servicekosten moeten eerlijk zijn. Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten ieder jaar een afrekening van de servicekosten sturen.

Informatie over rechten en plichten

Rechten en plichten over huren moeten altijd op papier staan.

Extra regels arbeidsmigrant

  • Het huurcontract mag niet aan een arbeidscontract vastzitten
  • Rechten en plichten moeten in een taal geschreven zijn die de arbeidsmigrant begrijpt.
Melding maken

U kunt een melding maken via onderstaande button.

Klacht ongewenst verhuurgedrag (U logt in met DigiD.)