Marina van der Velde-Menting erepenning

Vanwege haar verdiensten als eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Kaag en Braassem is de gemeentelijke erepenning naar oud-burgemeester Van der Velde–Menting vernoemd.

De erepenning is een blijk van grote waardering. Deze wordt uitgereikt aan personen die een bijzondere inspanning hebben verricht voor de gemeenschap van Kaag en Braassem. De erepenning kan worden toegekend aan zowel inwoners als niet-inwoners.

Kent u zo’n persoon? Dan kunt u deze persoon voordragen.

Voorwaarden

De erepenning wordt in bijzondere gevallen toegekend: 

  • als blijk van waardering en erkentelijkheid aan degene die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap in hoge en bijzondere mate verdienstelijk heeft gemaakt
  • als onderscheiding aan een inwoner van de gemeente, die door zijn grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich deze toekenning waardig heeft gemaakt
  • als onderscheiding van waardering en erkentelijkheid aan een inwoner van de gemeente, die een uitzonderlijke prestatie heeft verricht.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • beschrijf de werkzaamheden van deze persoon of organisatie
  • reden waarom deze persoon/organisatie de erepenning verdient
  • gegevens persoon of organisatie.

Voordracht Erepenning indienen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD.