Kiezerspas aanvragen

Met een kiezerspas kunt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont. U vraagt een kiezerspas aan bij de gemeente.

Voorwaarden

In welke gemeente u kunt stemmen met een kiezerspas, hangt af van de verkiezing: 

  • landelijk raadgevend referendum: in elke Nederlandse gemeente
  • Provinciale Statenverkiezingen: in een gemeente in dezelfde provincie
  • waterschapsverkiezingen: in een gemeente in hetzelfde waterschap
  • Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen of overige referenda: in elke Nederlandse gemeente. 

Aanvraag

Een kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. 

Persoonlijk aanvragen 

U vraagt uiterlijk vrijdag 12 maart voor 12.30 uur een kiezerspas aan. Maak een afspraak.

Schriftelijk aanvragen 

  • u vult het aanvraagformulier Verzoek om een kiezerspas in en stuurt dit op naar de gemeente
  • stuur uw stempas mee met de aanvraag
  • uw aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag door de gemeente zijn ontvangen.  

Bewaar uw kiezerspas goed. U krijgt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijtraakt.

Meenemen

Als u de kiezerspas persoonlijk aanvraagt, neemt u het volgende mee: 

  • uw geldige identiteitsbewijs 
  • uw stempas.