Verkiezingen

 • Gemeenteraadsverkiezingen

  De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 21 maart 2018. U kunt die dag ook meedoen aan het referendum voor de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, ofwel de Sleepwet. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen stemt u op de persoon die u in de gemeenteraad wilt zien.

 • Gemeenteraadsverkiezingen - Programma's en kieslijsten

  Informatie over de partijen, programma’s en kieslijsten van de partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

 • Referendum

  Het referendum voor de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV 2017), de zogenoemde ‘Sleepwet’, vindt plaats op woensdag 21 maart 2018. (Dat is dezelfde dag als de gemeenteraadsverkiezingen.) U kunt ja of nee stemmen op de vraag: “Bent u voor of tegen de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?”

 • Stembureaus

  Voor de verkiezingen kunt u stemmen bij het stembureau dat op uw stempas vermeld staat of bij een ander stembureau binnen uw eigen gemeente.

 • Verkiezingen, stempas

  U heeft een stempas nodig als u wilt stemmen. U ontvangt de stempas uiterlijk 2 weken voor de eerstvolgende verkiezingen op uw huisadres. Het gaat daarbij om het adres waar u op de dag van de kandidaatstelling ingeschreven staat.

 • Verkiezingen, kiezerspas

  Met een kiezerspas kunt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont. U vraagt een kiezerspas aan bij de gemeente. Dit kan niet bij de gemeenteraadsverkiezingen.

 • Verkiezingen, volmacht

  Bent u niet in de gelegenheid om zelf te gaan stemmen dan kunt u een andere kiesgerechtigde machtigen. Dit kunt u doen met een onderhandse volmacht of een schriftelijk volmacht.

 • Verkiezingen, stemmen vanuit het buitenland

  Bent u tijdens de verkiezingen in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? Dan kunt u uw stem per brief uitbrengen. Per brief stemmen kan alleen bij verkiezingen voor de Tweede Kamer, het Europees Parlement en bij een raadgevend referendum.

Uitgelicht