Werk en inkomen

 • Werk vinden

  Als u werkloos bent en bijscholing krijgt via trajectbegeleiding, kunt u een vergoeding vragen voor een opleiding of cursus die uw kans op werk vergroot.

 • Herintreden, begeleiding

  Herintreden betekent dat u weer gaat werken nadat u een lange tijd niet gewerkt hebt. De gemeente en het UWV kunnen u helpen bij het vinden van werk.

 • Werken met een beperking of met ondersteuning

  Heeft u door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig? Dan kan de gemeente u helpen met beschut werk.

 • Vrijwilligerswerk doen

  Bent u op zoek naar leuk of zinvol vrijwilligerswerk? Of juist naar gemotiveerde vrijwilligers? Dan helpen De Driemaster en Tom in de buurt u verder.

 • Toeslagen

  Toeslagen zijn een aanvulling op uw inkomen. Meer informatie over Huurtoeslag, individuele inkomenstoeslag, individuele studietoeslag, kinderopvangtoestlag, zorgtoeslag

 • Uitkering aanvragen

  Uw inkomen kan (tijdelijk) te laag zijn om de huur, eten en drinken te kunnen betalen. Dan kunt u bijstand aanvragen.

 • Als u bijstand krijgt

  Informatie over Bijstandsuitkering en vrijwilligerswerk, Bijstandsuitkering terugbetalen door ex-partner of ouder, Heronderzoek bijstandsuitkering, Jaaropgave bijstandsuitkering, Naar het buitenland met een uitkering, Tegenprestatie bijstandsuitkering, Wijzigingen uitkering doorgeven

 • Financiële hulp

  Heeft u moeite om maandelijks rond te komen, geen werk of schulden opgebouwd? Dan komt u misschien in aanmerking voor een van de minimaregelingen van de gemeente Kaag en Braassem.

 • Cliëntondersteuning

  Heeft u informatie, advies of hulp nodig bij een gesprek of bij de aanvraag van een voorziening? Dan mag u iemand meenemen. Dat mag een familielid of vriend zijn. Maar dat mag ook een cliëntondersteuner zijn.