Ondernemen

 • Aanbestedingen

  Hoe werkt de gemeente als aanbestedende dienst.

 • Bedrijfscontactfunctionaris

  U staat als ondernemer voor talloze uitdagingen waarbij u de gemeente goed kunt gebruiken als partner. En wij u. Of het nu gaat om huisvesting, vergunningen of lokale initiatieven, u heeft baat bij korte lijnen en actuele informatie. Daarom heeft de gemeente een bedrijfscontactfunctionaris.

 • Bedrijventerreinen

  De gemeente heeft verschillende bedrijventerreinen.

 • Contractering sociaal domein en jeugdhulp

  De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdhulp, ondersteuning en welzijn. Daarnaast zijn gemeenten vanaf 2022 ook verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders en de maatschappelijk zorg. 

 • Digitaal opkopersregister (DOR)

  Als handelaar in of opkoper van tweedehands of ongeregelde goederen moet u zich aanmelden als via het Digitaal Opkopers Loket (DOL) en producten die u opkoopt en verkoopt registeren in het digitaal opkoopregister Digitaal Opkopers Register (DOR).

 • Een bedrijf starten

  Informatie van de (semi-)overheid die u nodig heeft om te kunnen ondernemen.

 • Garantiebanen

  Mensen komen in aanmerking voor een garantiebaan als zij wat verder van de arbeidsmarkt staan.

 • Informatie voor begrafenisondernemers

  Voor begrafenisondernemers die een begrafenis willen inplannen voor de gemeentelijke begraafplaats in Leimuiden, Woubrugge of Rijnsaterwoude.

 • Leidraad Inrichting Openbare ruimte (LIOR)

  Voor over te dragen openbare ruimte bij (nieuw)bouwprojecten hanteert de gemeente de LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte). Indien een ontwikkelaar de openbare ruimte conform de LIOR heeft ingericht kan deze overgedragen worden aan de gemeente.

 • Maatschappelijk vastgoed

  Maatschappelijk vastgoed zijn onder andere gebouwen voor recreatie en sportbeoefening. Ook centra zoals dorpshuizen vallen hieronder.

 • Vergunningen