Bedrijfscontactfunctionaris

U staat als ondernemer voor talloze uitdagingen waarbij u de gemeente goed kunt gebruiken als partner. En wij u. Of het nu gaat om huisvesting, vergunningen of lokale initiatieven, u heeft baat bij korte lijnen en actuele informatie. Daarom heeft de gemeente een bedrijfscontactfunctionaris. De bedrijfscontactfuntionaris is uw eerste aanspreekpunt binnen de gemeente voor vragen als: Bij welke afdeling moet ik zijn? Welke vergunningen heb ik nodig? Welke procedure moet ik volgen? De bedrijfscontactfunctionaris zorgt er vervolgens voor dat u bij de juiste persoon terecht komt zodat u snel en vakkundig geholpen wordt. En dat belemmeringen rondom papieren rompslomp weggenomen worden. Onze bedrijfscontactfunctionaris is Quirijn de Kraker.

Voor wie?

Voor elke ondernemer in de gemeente Kaag en Braassem. Heeft u een bloeiend bedrijf of juist (tijdelijk) financiële problemen? Bent u een startende ondernemer? Voor al deze situaties kunt u bij de bedrijfscontactfunctionaris terecht.

De gemeente werkt samen met het ondernemingshuis in Alphen aan den Rijn (iFlow), Rijnvicus en Stichting Ondernemersklankbord.

Wat kunt u verwachten?

De belangrijkste werkzaamheden van de bedrijfscontactfunctionaris zijn:

 • optreden als aanspreekpunt en vraagbaak voor ondernemers
 • signaleren van wensen en problemen van het bedrijfsleven
 • bemiddelen tussen bedrijfsleven en gemeente
 • stimuleren van de samenwerking tussen gemeente en ondernemers
 • relatiebeheer met ondernemers en -verenigingen
 • organiseren van bedrijfsbezoeken door collegeleden of raadsleden.

Waarvoor kunt u terecht bij de bedrijfscontactfunctionaris?

Werkgeverschap

 • lokale en regionale arbeidsmarkt
 • aansluiting van het onderwijs op arbeidsmarkt
 • om- en bijscholing werknemers
 • werknemers met schulden
 • laaggeletterdheid werknemers
 • werkgeversdienstverlening, zorg uit handen nemen van administratieve rompslomp bij het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • loonkostensubsidie, leerwerkplekken, jobcoaching
 • wet- en regelgeving arbeid, ontslagrecht, UWV
 • huisvesting arbeidsmigranten
 • statushouders en werk.

Economie

Contact

Voor contact met de bedrijfscontactfunctionaris belt u met de gemeente via 071 3327272 of e-mail info@kaagenbraassem.nl.