Gemeenteraad

 • Vergaderkalender, agenda's en vergaderstukken

  De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U bent van harte welkom om deze bij te wonen. Kunt u niet langskomen? Volg de vergadering dan online of via de radio. Ook kunt u de vergaderingen per agendapunt terugkijken.

 • Vergaderingen live volgen

  Kunt u niet langskomen? De vergaderingen die gehouden worden in de raadzaal zijn te volgen via de livestream of de radio.

 • Raadsleden en griffie

  De gemeenteraadsleden kiest u bij de gemeenteraadsverkiezingen die om de 4 jaar worden gehouden.

 • Uw invloed

  De gemeenteraad hoort graag wat u te zeggen heeft en wil met u het gesprek aangaan.

 • Gedragscode integriteit raadsleden

  In de gedragscode voor de raadsleden zijn de waarden, normen en regels die gelden voor hen vastgelegd.

 • Rekenkamer

  De rekenkamer doet onderzoek voor de gemeenteraad en de inwoners van Kaag en Braassem naar de uitvoering en effecten van gemeentelijk beleid.