Leefomgeving

Dorpsinformatie, projecten en werk in uitvoering, omgevingsvisie, onderhoud openbare ruimte, grondbeleid, openbare orde en veiligheid,

 • Alle kernen en kernmerken

  Overzicht van alle kernen in gemeente Kaag en Braassem en de kernmerken per kern.

 • Dorpsraden

  In de gemeente Kaag en Braassem zijn een aantal dorpsraden. Dit zijn verenigingen van inwoners van hun dorp, die bepaalde belangen van die inwoners willen behartigen. Dorpsraden zijn een belangrijke gesprekspartner van de gemeente.

 • Gemeenteberichten over uw buurt

  Blijf op de hoogte over gemeentelijke besluiten die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt.

 • Gemeentegrond tijdelijk gebruiken

  Wanneer u tijdelijk gemeentegrond wilt gebruiken zoals zoals voor het plaatsen van een container of steiger, dan moet u dit melden bij de gemeente. U betaalt precariobelasting voor het tijdelijk gebruiken van gemeentegrond, U betaalt ook precariobelasting voor woonboten (liggeld).

 • Grondbeleid - Snippergrond

  De gemeente heeft een eigen grondbeleid. Veel inwoners van de gemeente Kaag en Braassem hebben grenzend aan hun woning een reststrook gemeentegrond liggen of in gebruik. De gemeente verkoopt deze reststroken grond. Hierbij geldt wel het beleidsmatige kader.

 • Melding, klacht of tip

  Waar u overlast kunt melden, hangt af van de locatie waar de overlast plaatsvindt. Heeft u een melding over zaken die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente? Geef het door!

 • Omgevingsvisie

  In de omgevingsvisie leggen we vast hoe we als gemeente willen ontwikkelen.

 • Onderhoud openbare ruimte

  De gemeente Kaag en Braassem is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente. Het is belangrijk dat de openbare ruimte netjes en veilig is. Denk aan onderhoud van groenstroken, bomen en bermen onderhouden, maar ook bladluisbestrijding en bladkorven.

 • Openbare orde en veiligheid

  De zorg voor openbare orde en veiligheid is één van de meest kenmerkende taken van de overheid. Het gaat hierbij om de uitvoering van politie-, brandweer- en rampenbestrijdingstaken.

 • Parkeren, verkeer en wegen

  Parkeren op straat. Een gehandicaptenparkeerplaats, een parkeervergunning of een parkeerontheffing aanvragen

 • Projecten en Werk in uitvoering

  Actuele werkzaamheden en projecten in een overzicht.

 • Rioolverstopping

  Meld verstoppingen in het riool in de openbare ruimte bij de gemeente (ook buiten kantoortijd).

 • Verloren of gevonden voorwerp

  Wat u kunt doen met een verloren of gevonden voorwerp.

 • Wonen in omgeving Schiphol

  Klachten over vliegtuiggeluid kunt u binnen tien dagen nadat de overlast is ondervonden, melden.