Wateroverlast

Hevige regenval kan het watersysteem en de riolering overbelasten, wat resulteert in wateroverlast: straten, parken en huizen kunnen onder water komen te staan. De oorzaken hiervan zijn divers en omvatten niet alleen de hoeveelheid neerslag, maar ook de bodemsoort en hoogteverschillen in het gebied. Er is een onderscheid tussen wateroverlast en waterhinder. Terwijl waterhinder voornamelijk ongemak veroorzaakt, zoals plassen op wegen of een vochtige kelder, duidt wateroverlast op situaties waarin water significante schade aanricht aan eigendommen en infrastructuur, met ernstige financiële en persoonlijke gevolgen. 

Wie is verantwoordelijk?

De gemeente en de waterschappen hebben samen de taak om te zorgen dat we in de openbare ruimte zoveel mogelijk ‘droge voeten’ te houden. De gemeente beheert het riool en zorgt ervoor dat er bij gewone regenbuien geen water op straat blijft staan. De waterschappen zorgen ervoor dat het waterpeil van de watergangen niet te hoog wordt. Maar we kunnen wateroverlast nooit helemaal voorkomen. Door de gevolgen van klimaatverandering zal het probleem bovendien alleen maar extra toenemen.

Als huiseigenaar heeft u de verantwoordelijkheid voor het beheer van water op uw eigen terrein. Dit omvat het nemen van maatregelen om wateroverlast te voorkomen en te beheersen, zoals het beschermen van uw eigendom tegen regenwater en hoog grondwater.

Wat doet de gemeente?

Hoewel het misschien simpel klinkt om wateroverlast te voorkomen door snel water af te voeren, is dit in de praktijk erg moeilijk. Het zou namelijk enorme kosten met zich meebrengen en is bijna onmogelijk gezien de beperkte ruimte in steden en dorpen in Nederland. Daarom kijken we naar andere manieren om het probleem aan te pakken, omdat het ook waardevol is om water te bewaren voor drogere periodes.

Afvoer water

Bij wateroverlast in de openbare ruimte neemt de gemeente maatregelen. Als ze bijvoorbeeld riolering vervangt, maken ze een systeem om regenwater af te voeren. Hierdoor wordt afvalwater gescheiden van regenwater. Huiseigenaren kunnen dan kosteloos hun regenpijp hierop aansluiten. Bij langdurige grondwateroverlast kan het zijn dat de gemeente zelfs een buis legt om het grondwater af te voeren.

Onderhoud

De gemeente zorgt ervoor dat alles wat met water te maken heeft, zoals de ondergrondse buizen en watergangen, goed functioneert. Dit omvat regelmatig onderhoud en het schoonmaken van verstopte buizen en putten. Daarnaast zijn we actief op straat om wateroverlast aan te pakken. We onderhouden de riolering, ontstoppen riolen en straatkolken, en verwijderen vuil uit watergangen.

Slimme Toekomstplanning

Onze gemeente zet zich in voor slim waterbeheer in de toekomst. We kijken niet alleen naar het onderhoud van riolen, maar bestuderen de hele openbare ruimte met geavanceerde modellen die helpen begrijpen waar water zich ophoopt tijdens hevige regen, waar het grondwater te hoog staat, waar wegen en riolen beschadigd zijn, en waar er weinig groen is.

Als we besluiten om in een buurt aan de slag te gaan, zien we meteen kansen om de hele openbare ruimte te verbeteren. We denken aan groene initiatieven, zoals het vervangen van tegels door beplanting, het aanleggen van wadi’s en het gebruik van waterdoorlatende halfverharding. We breiden ons hemelwatersysteem verder uit door over te schakelen naar een gescheiden systeem en het afkoppelen van regenwater. Dit alles doen we om toekomstige wateroverlast te voorkomen en te werken aan een duurzame en veilige leefomgeving.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf een actieve rol spelen bij het verminderen van wateroverlast in uw omgeving. Zo kunt u bijdragen aan de oplossing:

Identificeer en Begrijp het Probleem

Begin met het begrijpen van welke vorm van wateroverlast zich voordoet, of het nu gaat om water in de kruipruimte of een vochtige achtertuin. Probeer ook te achterhalen wanneer deze overlast zich voordoet, zoals tijdens regenval of gedurende langere periodes. Het kan handig zijn om te overleggen met uw buren om te zien of zij vergelijkbare problemen ervaren, en samenwerken met hen kan leiden tot gezamenlijke oplossingen.

Onderneem actie

In de meeste gevallen kunt u zelf stappen ondernemen om wateroverlast te beperken. Hier een aantal voorbeelden van maatregelen die u zelf kunt doen op dit gebied:

Vervang verharding voor groen en gras

Vrouw die tegels uit de tuin heeft gehaald en hierin planten in de plaats voor heeft gedaanHet verminderen van verharding biedt tal van voordelen. Het zorgt voor een betere waterafvoer, vermindert hitte op warme dagen en bevordert biodiversiteit door ruimte te bieden aan insecten en dieren. Kale bodems drogen sneller uit en verliezen hun vermogen om water vast te houden, terwijl beplanting water vasthoudt en de bodemkwaliteit verbetert. Het is belangrijk om de vrijgekomen grond na het verwijderen van tegels te beplanten voor optimaal resultaat.

Plaats een regenton of regenwaterschutting

Vrouw die water geeft aan een plantje die voor een regenton staatMet een regenton heb je altijd water in de buurt om je tuin mee te bewateren. Daarbij zorgt deze tijdelijke opslag van regenwater, dat van je dak of schuurtje stroomt, ervoor dat het riool minder snel overbelast raakt tijdens een extreme regenbui.Regenwaterschuttingen zitten knap in elkaar. Zo’n schutting bestaat uit containers, een soort mini-regentonnen, die regenwater opslaan. De containers kunnen aan elkaar worden vastgemaakt en vormen zo samen de waterbergende schutting.

Koppel de regenpijp van het riool en sluit hem aan op een regenton of een waterzak

Koppel de regenpijp van het riool en sluit hem aan op een regenton of een waterzakHet afkoppelen van je regenpijp heeft veel voordelen, zoals minder afvoer naar zuiveringsinstallaties, ontlasting van het rioolstelsel, en aanvulling van het grondwater. Belangrijk is dat het regenwater goed wordt weggeleid. Opties zijn onder meer regentonnen, regenwatervijvers, buffer- en infiltratievoorzieningen zoals greppels of wadi's, en ondergrondse infiltratie. Deze maatregelen helpen ook de biodiversiteit te verhogen door natte en droge delen in tuinen te creëren.

Leg een geveltuin aan

Kinderen in een stadstraat een de rand van een buitengevel een geveltuin. Ze geven water aan de geveltuin.Het verwijderen van anderhalf tot twee stoeptegels langs de gevel creëert een geveltuin. Dit heeft meerdere voordelen: het vergemakkelijkt regenwaterinfiltratie in de grond, wat helpt bij het verminderen van wateroverlast tijdens neerslag, en het draagt bij aan het verminderen van hitte in stedelijke gebieden door extra beplanting. Het creëren van een rechte rand met stoeptegels maakt het mogelijk voor regenwater om gemakkelijk in de aarde te stromen en bevordert de mobiliteit van dieren. Het gebruik van geschikte planten voegt biodiversiteit toe zonder problemen met leidingen te veroorzaken. Kortom, een geveltuin heeft talloze positieve effecten.

Vervang de schutting voor een heg

Een man die zijn heg aan het knippen is in zijn tuinKies voor hagen en struiken in plaats van houten schuttingen als erfafscheiding. Ze houden de tuin koel, bevorderen de stedelijke waterhuishouding en zijn goed voor biodiversiteit. Vogels en insecten vinden er schuilplaatsen en voedsel. Eetbare bessenstruiken zijn ook een optie. Samen met buren aanleggen bespaart kosten en onderhoud. Als je toch hout wilt, ga dan voor FSC-gecertificeerd hout, maar een natuurlijke erfafscheiding is het beste.

Plant een boom

Een man een vrouw die samen een kleine boom planten.Als je nog ruimte hebt in je tuin of op je balkon, overweeg dan om een boom te planten! Het is niet alleen een esthetische toevoeging, maar het draagt ook bij aan een beter klimaat. Bomen helpen bij het verminderen van wateroverlast door regenwater vast te houden, zorgen voor verkoeling tijdens warme dagen en dragen bij aan een hogere luchtvochtigheid, wat de droge lucht in stedelijke gebieden kan verbeteren. Bovendien zijn bomen essentieel voor de biodiversiteit en bieden ze een thuis aan tal van dieren en planten. Het planten van een boom is dus een positieve stap voor zowel het milieu als jouw leefomgeving.

Leg een mini-moestuin aan

Een afbeelding van bovenaf gemaakt. In de afbeelding is een houten bak te zien, met 12 verschillende planten. Elke plant heeft een eigen hokje in de houten bak.Een moestuin biedt niet alleen inzicht in wat je eet, maar is ook plezierig, zelfs voor kinderen. Het starten van een eigen moestuin is eenvoudig, zelfs op een balkon of terras kun je verse kruiden, fruit en groenten kweken. Bovendien helpt het vergroening van je omgeving met planten, zoals in een moestuin, om regenwater beter te absorberen en hitte te verminderen. Het is dus gunstig voor zowel voedselproductie als milieuverbetering.

Creëer een greppel

Twee voeten zijn zichtbaar naast een schep. Die schep staat in een net-gemaakt greppel.Een regenwatergreppel heeft verschillende nuttige functies. Het vangt water op van regenpijpen of verharde oppervlakken in de tuin, dient als buffer na een zware regenbui, laat water in de bodem infiltreren en kan ook water naar een sloot of vijver leiden. De greppel kan begroeid zijn of gevuld met grind en kan zowel water vasthouden als droog zijn, waardoor het een veelzijdige en effectieve oplossing is voor waterbeheer in de tuin.

Leg een groen dak aan

Een afbeelding van een dak van een schuur in een woonwijk met groen mos op het dak.Groene daken brengen diverse voordelen met zich mee. Ze fungeren als regenwateropvang, houden onderliggende ruimtes koel, bevorderen de biodiversiteit in stedelijke gebieden, vangen fijnstof op en voegen esthetische waarde toe. Deze daken vormen als het ware een verlengstuk van je tuin, maar dan op hoogte, waardoor ze niet alleen functioneel zijn, maar ook bijdragen aan een gezondere en aantrekkelijkere omgeving.

Contact

Heeft u vragen over wateroverlast? Neem contact op met de gemeente via 071 332 7272 of via het contactformulier. Meld wateroverlast via de website van Fixi of de Fixi-app, beschikbaar in App Store of Google Play Store. Samen pakken we wateroverlast aan.