Paspoort, rijbewijs en uittreksels

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Een Bewijs van Nederlanderschap is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) waarop uw Nederlandse nationaliteit staat vermeld. Verzekeraars of pensioenfondsen vragen soms om een Bewijs van Nederlanderschap.
  Klik op de titel voor meer informatie.

 • Briefadres

  Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven.

 • Gebruik achternaam veranderen

  Als u trouwt of uw partnerschap registreert, kan het zijn dat u liever de achternaam van uw partner gebruikt. Of als u gescheiden bent, juist weer uw eigen achternaam wilt gebruiken. De gemeente waar u woont kan dit voor u veranderen.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens geheim te houden voor bepaalde personen of instanties. U mag dit ook doen voor uw kinderen tot 18 jaar. U kunt de geheimhouding ook weer stopzetten.

 • Identiteitskaart

  Met een identiteitskaart kunt u laten zien wie u bent (identificatie). U kunt er ook mee reizen naar de meeste landen in Europa.

 • Legalisatie handtekening

  Als u moet bewijzen dat de handtekening op een document echt van u is, kunt u uw handtekening bij Burgerzaken laten legaliseren.

 • Nederlander worden door naturalisatie

  U kunt op verschillende manieren Nederlander worden. Kunt u geen Nederlander worden door optie (procedure)? Dan kunt u een aanvraag indienen voor naturalisatie tot Nederlander.

 • Paspoort

  Aanvragen en vernieuwen van een paspoort. Wat u doet als het gestolen is, u het kwijt bent of het met spoed nodig hebt.

 • Persoonsgegevens wijzigen

  Wanneer u merkt dat uw gegevens foutief staan geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP), dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

 • Rijbewijs

  Als u een motorvoertuig of bromfiets bestuurt heeft u een rijbewijs nodig. Met een rijbewijs kunt u zich ook officieel legitimeren. Verleng op tijd uw rijbewijs, op uw rijbewijs staat hoelang dit geldig is. Is het verlopen dan mag u niet rijden.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een verklaring dat u staat ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente.

 • Uittreksel Burgerlijke Stand

  Een uittreksel Burgerlijke Stand is een schriftelijk bewijs van geboorte, huwelijk/partnerschapsregistratie, echtscheiding of overlijden.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een document waarmee het ministerie van Justitie en Veiligheid verklaart dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd.

 • Verklaring van in leven zijn of Attestatie de vita

  Schriftelijke verklaring dat u in leven bent, voor bijvoorbeeld pensioenfondsen.

 • Vermissing paspoort of identiteitskaart melden

  Als uw Nederlandse paspoort of Nederlandse identiteitskaart verloren of gestolen is, meldt u dit zo snel mogelijk bij de gemeente. U hoeft niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen.