Paspoort, rijbewijs en uittreksels

 • Akte Burgerlijke Stand

  Een Akte Burgerlijke Stand is een schriftelijk bewijs van geboorte, huwelijk/partnerschapsregistratie, echtscheiding of overlijden.

 • Briefadres

  Heeft u geen woonadres? Dan kunt u zich onder bepaalde voorwaarden laten inschrijven op een briefadres. U woont hier niet, maar uw post wordt hier naartoe gestuurd.

 • Gebruik achternaam veranderen

  U kunt zelf bepalen welke achternaam overheidsorganisaties voor u gebruiken: uw eigen achternaam of die van uw partner, of beide namen.

 • Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens geheim te houden voor bepaalde personen of instanties. U mag dit ook doen voor uw kinderen tot 18 jaar. U kunt de geheimhouding ook weer stopzetten.

 • Identiteitskaart

  Aanvragen en vernieuwen van een identiteitskaart.

 • Legalisatie handtekening

  Als u moet bewijzen dat de handtekening op een document echt van u is, kunt u uw handtekening bij Burgerzaken laten legaliseren.

 • Nederlander worden door naturalisatie

  U kunt op verschillende manieren Nederlander worden. Kunt u geen Nederlander worden door optie (procedure)? Dan kunt u een aanvraag indienen voor naturalisatie tot Nederlander.

 • Paspoort

  Aanvragen en vernieuwen van een paspoort.

 • Persoonsgegevens wijzigen

  Wanneer u merkt dat uw gegevens foutief staan geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP), dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

 • Rijbewijs

  Aanvragen en vernieuwen van een rijbewijs. Wat u doet als het gestolen is, u het kwijt bent of het met spoed nodig hebt.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een verklaring dat u staat ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een document waarmee het ministerie van Justitie en Veiligheid verklaart dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd.

 • Verklaring van in leven zijn of Attestatie de vita

  Schriftelijke verklaring dat u in leven bent, voor bijvoorbeeld pensioenfondsen.

 • Vermissing paspoort of identiteitskaart melden

  Als uw Nederlandse paspoort of Nederlandse identiteitskaart verloren of gestolen is, meldt u dit zo snel mogelijk bij de gemeente. U hoeft niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen.