Financiële stukken

  • Jaarrekening

    De gemeente geeft op een aantal momenten in het jaar inzicht in de financiële situatie van de gemeente. Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over de in het afgelopen kalenderjaar gerealiseerde inkomsten, uitgaven en activiteiten.

  • Begroting

    De gemeente geeft op een aantal momenten in het jaar inzicht in de financiële situatie van de gemeente. In de begroting geeft de gemeente aan wat zij het komende jaar wil gaan doen, hoeveel geld zij daar aan uitgeeft en hoe de gemeente aan geld komt.

  • Richtnota 2021-2024

    De richtnota 2021-2024 is maandag 13 juli vastgesteld. De richtnota is een ander woord voor een kadernota of voorjaarsnota. In deze nota worden de uitgangspunten voor de begroting vastgelegd. Kortom: waar gaan we ons geld aan uitgeven en hoeveel? Ook wordt hierin bepaald hoe hoog onze gemeentelijke belastingen en heffingen maximaal mogen stijgen. Wij gaan hierbij uit van de landelijke indexatie.