Financiële stukken

  • Jaarrekening

    De gemeente geeft op een aantal momenten in het jaar inzicht in de financiële situatie van de gemeente. Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over de in het afgelopen kalenderjaar gerealiseerde inkomsten, uitgaven en activiteiten.

  • Begroting

    De gemeente geeft op een aantal momenten in het jaar inzicht in de financiële situatie van de gemeente. In de begroting geeft de gemeente aan wat zij het komende jaar wil gaan doen, hoeveel geld zij daar aan uitgeeft en hoe de gemeente aan geld komt.