Begroting

De gemeente geeft op een aantal momenten in het jaar inzicht in de financiële situatie van de gemeente. In de begroting geeft de gemeente aan wat zij het komende jaar wil gaan doen, hoeveel geld zij daar aan uitgeeft en hoe de gemeente aan geld komt.

In de gemeentebegroting staan de voorgenomen gemeentelijke uitgaven en inkomsten bij elkaar. In de jaarrekening wordt teruggekeken op welke wijze de begroting werkelijkheid is geworden. Begrotingen en jaarrekeningen worden vastgesteld door de raad. 

U vindt de vastgestelde begroting in het raadsinformatiesysteem