Duurzaamheid

 • Duurzaam Bouwloket

  Duurzaam Bouwloket geeft u onafhankelijke informatie en advies over duurzaam (ver)bouwen van uw woning met subsidie of duurzaamheidslening.

 • Energieadvies op maat (huur)woning

  Huiseigenaren en huurders van een woning kunnen gratis een energieadvies op maat aanvragen.

 • Nee/ja- of nee/nee-sticker

  Een nee-ja- of nee--nee sticker kunt u op uw brievenbus plakken. Op de sticker staat welke post u niet wilt krijgen.

 • Oplaadpunten elektrische auto

  Een laadpaal voor uw elektrische auto in de openbare ruimte aanvragen.

 • Regionale Energiestrategie (RES)

  In de Regionale Energiestrategie Holland Rijnland staan de ambities voor duurzame opwek van elektriciteit en warmte.

 • Transitievisie warmte

  09 december 2022

  In Nederland verwarmen nu nog veel mensen hun woning of gebouw met aardgas. Dat gaat veranderen. Alle gemeenten in Nederland worden tot 2050 stap voor stap aardgasvrij, zoals afgesproken in het nationale Klimaatakkoord. De Transitievisie Warmte van de Gemeente Kaag en Braassem is opgesteld door inwoners. Dit is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie en laat zien dat er veel kennis en kunde is onder de inwoners.