Duurzaamheid

Duurzame initiatieven voor een duurzaam Kaag en Braassem.

 • Oplaadpunten elektrische auto

  Een laadpaal voor uw elektrische auto in de openbare ruimte aanvragen.

 • Duurzaam Bouwloket

  Duurzaam Bouwloket geeft u onafhankelijke informatie en advies over duurzaam (ver)bouwen van uw woning met subsidie of duurzaamheidslening.

 • Regionaal energieakkoord

  Gemeenten, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Omgevingsdienst West-Holland en de Provincie Zuid-Holland werken regionaal samen aan het energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025. Hierin staat aangegeven op welke energiethema’s wij regionaal willen inzetten.

 • Energieadvies op maat eigen woning

  Huiseigenaren-bewoners van een woning kunnen gratis een energieadvies op maat aanvragen.

 • Regionale Energiestrategie

  In Nederland is het Klimaatakkoord getekend om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en de uitstoot van CO2 te beperken. Op basis daarvan hebben alle gemeentes, verdeeld in 30 Regionale Energiestrategie-regio’s, de opdracht gekregen om een plan op te stellen met de maatregelen die hiervoor nodig zijn. Dit doen we samen met onder andere de gemeenten in de regio Holland Rijnland. De Regionale Energiestrategie Holland Rijnland is een document waarin de regio voor 2030 en 2050 ambities beschrijft voor energiebesparing, duurzame opwek van elektriciteit en warmte.

 • Duurzaamheidslening

  Een lening voor huiseigenaren en huurders om energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen en dubbele beglazing, in en aan een woning te kunnen financieren.

 • Nee/ja- of nee/nee-sticker

  Wilt u geen of niet alle ongeadresseerde reclame en huis-aan-huisbladen ontvangen? Haal dan een nee/ja- of nee/nee-sticker in het gemeentehuis en plak deze op uw brievenbus.