Transitievisie warmte

In Nederland verwarmen nu nog veel mensen hun woning of gebouw met aardgas. Dat gaat veranderen.

Alle gemeenten in Nederland worden tot 2050 stap voor stap aardgasvrij, zoals afgesproken in het nationale Klimaatakkoord. De Transitievisie Warmte van de Gemeente Kaag en Braassem is opgesteld door inwoners. Dit is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie en laat zien dat er veel kennis en kunde is onder de inwoners. 

Uit deze visie blijkt dat de overstap naar duurzame warmte met name zal bestaan uit individuele alternatieven voor inwoners en ondernemers. Dit komt omdat restwarmte slechts beperkt voorhanden is en een (gemeentelijk) warmtenet niet rendabel is. Dit kan veranderen wanneer er een regionaal warmtenet wordt aangelegd waar bepaalde wijken en/of dorpen uit Kaag en Braassem op aan kunnen worden gesloten. Daarnaast zijn er op kleine schaal beperkte kansen om meerdere woningen (straat/wijk) te verwarmen met een lokale warmtebron via een gezamenlijk warmtenet. 

De gemeente Kaag en Braassem is nu druk bezig met de volgende stap van het Klimaatakkoord; de Wijkuitvoeringsplannen. Het is essentieel dat inwoners hier ook aan meewerken en meedenken. Wij zetten in op energiecoaches die onze inwoners helpen verduurzamen. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar energiecoaches. Aanmelden voor het bezoek van een energiecoach of voor de opleiding tot energiecoach kan via het contactformulier op onze website. Hier kunt u ook terecht voor als u wilt meedenken over hoe uw wijk kan verduurzamen.