Regelgeving

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Als u schade lijdt door toedoen of door nalaten van de gemeente, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Bezwaar maken

  Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Vaak kunt u bezwaar maken. In het besluit dat u van de gemeente ontvangt, staat vermeld hoe en bij wie u bezwaar maakt.

 • De gemeente en de privacywetgeving (AVG)

  Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Maatschappelijke Agenda

  De gemeente verstrekt geen subsidie rechtstreeks aan verenigingen en vrijwilligersorganisaties. De Driemaster geeft invulling aan de maatschappelijke agenda van de gemeente, kort gezegd de MAG.

 • Wob-verzoek indienen

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid, dus ook van de gemeente

 • Verordeningen en beleid

  Gemeentelijke verordeningen zijn wetgevende regelingen op gemeentelijke niveau zoals bijvoorbeeld de APV en de legesverordening