Klacht over ambtenaar of bestuurder

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. Dan kunt u een klacht indienen. Een klacht gaat over gedrag van een ambtenaar of bestuurder van de gemeente. U kunt een klacht hebben over bijvoorbeeld:

  • niet beantwoorden van een brief
  • niet nakomen van een toezegging
  • een slechte behandeling of benadeling door een ambtenaar of bestuurder.

Voorwaarden

  • Uw klacht gaat over een gedraging van een ambtenaar of bestuurder van de gemeente
  • De gedraging waar de klacht betrekking op heeft, is niet ouder dan 1 jaar.

Kosten

Geen.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • of de klacht over een ambtenaar of bestuurder gaat
  • naam van betrokken ambtenaar of bestuurder
  • reden van de klacht, datum en toelichting.

Klacht indienen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of eHerkenning.

U ontvangt binnen 6 weken een reactie.

Gerelateerde informatie