Aansprakelijk stellen van de gemeente

Heeft u schade opgelopen in de openbare ruimte waar de gemeente verantwoordelijk voor is? Bijvoorbeeld als gevolg van gebrekkig onderhoud van de openbare weg. Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen. Als u de gemeente aansprakelijk wilt stellen, dan is het aan u om aan te tonen dat u schade heeft geleden en om aan te geven waarom u van mening bent dat de gemeente de schade heeft veroorzaakt. U kunt de schade en de schadeoorzaak aantonen door middel van foto's, situatieschetsen, getuigenverklaringen, nota's en rapporten van experts. Als u die heeft, staat u sterker. Indien nodig sturen wij uw aansprakelijkstelling door naar de verzekeraar van de gemeente. Als blijkt dat de gemeente aansprakelijk is dan vergoeden wij uw kosten.

Voorwaarden

 • De schade is een direct gevolg van het niet handelen en/of nalaten van de gemeente
 • U levert bewijs van de gebeurtenis waardoor u schade heeft geleden.

Kosten

Geen.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • datum, tijdstip en locatie van de gebeurtenis
 • omschrijving van het voorval en relatie tussen schade een oorzaak
 • uw eventuele verwondingen en of materiële schade aan uw eigendommen.

Stuur deze bijlage(n) mee indien van toepassing:

 • foto’s van de exacte locatie en situatie waar de gebeurtenis plaatsvond
 • proces-verbaal van politie
 • ondertekende getuigenverklaringen
 • foto’s van de door u opgelopen schade
 • facturen van reparaties/medische behandeling als gevolg van opgelopen schade
 • bewijs van relatie tussen de schade en oorzaak.

Gemeente aansprakelijk stellen via digitaalloket.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of eHerkenning.

Liever schriftelijk indienen? Stuur uw verzoek met bijlagen naar Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA in Roelofarendsveen.

U ontvangt binnen 6 weken een reactie.

Dien uw claim ook in bij uw eigen verzekering, indien u hiervoor verzekerd bent. U bent mogelijk verzekerd tegen nieuw- en/of vervangingswaarde.