Woo-verzoek indienen

De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. De gemeente geeft op verschillende manieren informatie over gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Op overheid.nl vindt u de meeste beleidsdocumenten en verordeningen. Maar ook via het raadsinformatiesysteem ibabs kunt u informatie inzien over besluiten van het college en de raad. Toch kan het zijn dat u meer informatie wilt hebben. Deze informatie kunt u opvragen via een Woo-verzoek. Alle documenten die al openbaar zijn gemaakt, vallen niet onder de Woo en kunnen daarom niet met een Woo-verzoek worden opgevraagd.

De gemeente hoeft de documenten niet te geven als andere belangen belangrijker zijn. Er wordt ook geen informatie gegeven over intern bedoelde opvattingen van ambtenaren. Kijk voor meer informatie over Woo op rijksoverheid.nl.

Wet open overheid

Met ingang van 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingegaan. De wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), waarin de regels voor passieve openbaarmaking waren vastgelegd, of met andere woorden het voldoen aan informatieverzoeken van burgers of organisaties. Nieuw is dat de Woo ook actieve openbaarmaking verplicht stelt. Daarvoor moet de gemeente een openbaarmakingsportaal gebruiken, wij hebben gekozen voor Ibabs voor de Woo-verzoeken. Via onderstaande knop kunt u lezen welke verzoeken wij hebben binnen gekregen en hoe wij hierop hebben besloten. 

Bekijk de Woo-verzoeken en -besluiten via kaagenbraassem.bestuurlijkeinformatie.nl

Woo-verzoek of informatieverzoek

Bij een Woo-verzoek gaat het om bestaande documenten die de verzoeker openbaar gemaakt wil hebben voor iedereen. Hier gelden strenge regels voor de afhandeling, en een positief besluit leidt ertoe dat de documenten voor iedereen openbaar zijn. Daardoor duurt het werk aan een Woo-verzoek langer dan een informatieverzoek.

Als het gaat om informatie voor uw eigen gebruik, dan kunt u een informatieverzoek doen. Daarbij worden de stukken niet openbaar voor iedereen. Voordat u een Woo-verzoek overweegt in te dienen, adviseren wij u daarom eerst een informatieverzoek in te dienen via ons contactformulier.

Voorwaarden

Uw Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • een verzoek gaat over een bestuurlijke aangelegenheid, dus iets wat gaat over beleid van de gemeente, en moet gaan om documenten of informatie waar het bestuursorgaan over beschikt
  • het gaat om informatie die is vastgelegd, waarbij het niet uitmaakt op welke wijze de vastlegging heeft plaatsgevonden.

Kosten

Een Woo-verzoek indienen is gratis. Als u er voor kiest om kopieën van de door u opgevraagde stukken per post toe te laten sturen, dan betaalt u hiervoor een vergoeding.

Woo-verzoek aanvragen

Via onderstaande knop kunt u een Woo-verzoek indienen.

Woo-verzoek via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of eHerkenning. U kunt bijlagen van maximaal 5 MB meesturen.

U kunt een Woo-verzoek ook schriftelijk indienen. Stuur deze naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2370 AA in Roelofarendsveen. Let erop dat u naast uw gegevens ook een handtekening zet.

Vermeld op uw aanvraag:

  • reden van de aanvraag
  • omschrijving van het verzoek (geef zo precies mogelijk aan welke informatie u wilt ontvangen).

U ontvangt binnen 4 weken een reactie. Deze termijn kan eventueel met 2 weken worden verlengd. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing kunt u bezwaar maken. U leest hierover meer in de beslissing die u ontvangt.

Aanvraag informatieverzoek

Voor informatie voor uw eigen gebruik, waarbij de stukken niet voor iedereen openbaar worden, kunt een informatieverzoek indienen via ons contactformulier.

 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie en veel gestelde vragen over Woo op rijksoverheid.nl.

 

Contactpersoon

U kunt ook met de Woo – contactpersoon van de gemeente bellen via 071 332 72 72 of vragen stellen via ons contactformulier.