Klacht of bezwaar

De raad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester van de gemeente Kaag en Braassem nemen dagelijks vele beslissingen. Om te voorkomen dat inwoners niet betrokken of hun belangen niet meegewogen worden bij besluiten, zijn er procedures in wet- en regelgeving vastgelegd.

Klacht over ambtenaar of bestuurder

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder van de gemeente. U kunt een klacht hebben over bijvoorbeeld onjuiste informatie of een trage afhandeling van uw brief. Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.

Zienswijze indienen

Een voorgenomen besluit komt één stap voor het daadwerkelijke besluit of de vaststelling van een plan. De wet bepaalt wanneer een ontwerpbesluit moet worden opgesteld. Het ligt daarna ter inzage. Vanaf dat moment kunnen betrokken personen daarop reageren door het schriftelijk indienen van een zienswijze. Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente eventueel meenemen in het definitieve besluit.

Bezwaar of mediation

Bezwaar kan worden ingediend op een genomen besluit. U hoeft dan niet eerst een zienswijze te hebben ingediend. Bij sommige procedures is er geen bezwaar mogelijk, maar kunt u direct beroep instellen. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken worden ingediend, nadat het besluit is genomen.

Bezwaar indienen

 • direct online via het formulier Bezwaarschrift indienen, u logt in met Digid; ondernemers loggen in met eHerkenning
 • formulier bezwaar maken (pdf)
 • schriftelijk. Vermeld dan de volgende gegevens in uw brief:
  • naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • de reden van bezwaar
  • ondertekening

Mediation: oplossing door bemiddeling

Bij gemeente Kaag en Braassem bestaat ook de mogelijkheid om het conflict onder begeleiding van een bemiddelaar (mediator) op te lossen. Dit blijkt vaak meer op te lossen dan een formele bezwarenprocedure. Er wordt een mediator van de gemeente Kaag en Braassem of Nieuwkoop aangewezen. De mediator neemt geen standpunt in, hij begeleidt het proces onafhankelijk. Mediation via onze mediators is kosteloos. Wilt u een andere, eigen gekozen mediator inzetten, dan betaalt u de inzet daarvan.

Het is van belang dat u de punten die besproken moeten worden in de mediation op een rijtje zet. Zo zorgt u ervoor dat de zaken die voor u van belang zijn in ieder geval aan de orde komen. Wees erop voorbereid zoveel mogelijk flexibel te zijn. Dit betekent dat u bereid bent te luisteren en te zoeken naar mogelijke praktische alternatieven in wederzijds belang. In veel gevallen lukt het dan om samen tot een goede oplossing te komen. Wilt u meer informatie over mediation, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 071 332 72 72.