Verordeningen en beleid

De gemeente heeft regelingen waarin de rechten en plichten van inwoners, bedrijven en instellingen staan omschreven. Het gaat om twee soorten regelingen, verordeningen en beleidsregels.

De lokale wetten en beleidsregels van de gemeente Kaag en Braassem vindt u op overheid.nl.

Verordeningen

Verordeningen zijn door de gemeenteraad of door burgemeester en wethouders opgestelde voorschriften die voor iedereen gelden. Met behulp van de verordeningen houden we onze gemeente netjes en leefbaar voor iedereen. Sommige verordeningen (bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening) roepen verplichtingen in het leven. Aan andere, zoals de subsidieverordening, kunnen rechten worden ontleend.

De belangrijkste en meest omvattende verordeningen zijn de:

Beleidsregels

Beleidsregels zijn algemene regels over het gebruik van een bevoegdheid door een bestuursorgaan van de gemeente. Een beleidsregel vertelt hoe een bestuursorgaan belangen moet afwegen, feiten moet vaststellen of wettelijke voorschriften moet uitleggen.

Zoeken

De verordeningen en beleidsregels worden geplaatst op de landelijk website overheid.nl. U kunt via het zoekscherm de lokale wet- en regelgeving opzoeken.