Zorg, wmo en ondersteuning

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraadraad sociaal domein Kaag en Braassem adviseert de gemeente op het gebied van het maatschappelijke leven.

 • Clientondersteuning: Meedenkers

  Heeft u informatie, advies of hulp nodig bij een gesprek of bij de aanvraag van een voorziening? Dan mag u iemand meenemen.

 • Langer thuis

  Denkt u ook aan de toekomst? Vaak staan we er nog niet zo bij stil, omdat het nog ver weg voelt. Maar juist als u 50+ bent, is het goed om alvast vooruit te denken. Zo bent u goed voorbereid op de toekomst.

 • Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Informatie over Aanpassing woning, Begeleiding in dagelijks leven, Beschermd wonen, Mantelzorg, Opvang, Persoonsgebonden budget, Rolstoel aanvragen, Wmo voorzieningen en zelfstandig wonen, Ouderenwerk, Vervoer en Welzijn op recept.

 • Vervoersvoorzieningen

  Informatie over Gehandicaptenparkeerkaart, Gehandicaptenparkeerplaats, Scootmobiel, Vervoerspas, Buurtbus

 • Werk en inkomen

  Informatie over Werk vinden, Vrijwilligerswerk, Uitkering aanvragen, Tegenprestatie en wijzigingen doorgeven

 • Zorgmeldpunten

  Informatie over Huisverbod, Meldpunten, Veilig Thuis, Wijkpunten en Kernteam Kaag en Braassem.