Meedenkers

Het kan lastig zijn om de weg te vinden in de complexe structuur van ingewikkelde regelingen, wetten en instellingen. Daar is iets op bedacht. Stel dat u als inwoner een beroep wil doen op bepaalde hulp, bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan mag u iemand meenemen. Dat mag een familielid of vriend zijn. Maar dat mag ook een Meedenker zijn. Een Meedenker is een opgeleide vrijwilliger die inwoners gratis ondersteunt en meedenkt. Dit geldt ook voor hulp bij zaken als jeugdhulp, welzijn, (preventieve) zorg, onderwijs, wonen, werk en inkomen.

Aanvraag

U ontvangt van het Kernteam Kaag en Braassem, het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn of Tom in de Buurt een uitnodiging voor een gesprek. Bij deze uitnodiging krijgt u de mogelijkheid dat u gebruik kunt maken van een 'Meedenker'.

Hulp van een Meedenker aanvragen kan ook door een e-mail te sturen naar meedenkers@dedriemaster.nu of bel op werkdagen tussen 09.00 en 11.00 uur naar de Infolijn: 071 3317967. Kijk voor meer informatie op de website van De Driemaster.