Belastingen

Kaag en Braassem heeft een aantal gemeentelijke belastingen en heffingen. Eigenaren en huurders van een woning of bedrijf krijgen hiervoor elk jaar in februari of maart een aanslag. De gemeente Alphen aan den Rijn voert de belastingtaken uit voor gemeente Kaag en Braassem.

 • Afvalstoffenheffing

  Alle huishoudens in de gemeente Kaag en Braassem betalen afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing geldt ook als u weinig of nooit huishoudelijk afval aanbiedt.

 • Belastingen betalen

  U kunt de belastingaanslag per bank overmaken. Wilt u uw aanslag gemeentelijke belastingen in 10 maanden betalen? Geef dan een machtiging voor automatisch incasso. U kunt uw machtiging online aanpassen. Bijvoorbeeld als u een ander rekeningnummer wilt doorgeven.

 • Belastingtarieven 2019

  De gemeenteraad van Kaag en Braassem stelt elk jaar de belastingtarieven vast en bepaalt welke belastingen u betaalt.

 • Bezwaar maken tegen aanslagbiljet of WOZ-waarde

  Denkt u dat u een fout ziet op uw gemeentelijk aanslagbiljet? Neem dan contact op met de gemeente Alphen aan den Rijn. Vaak is een officieel bezwaar niet nodig.

 • Contactformulier gemeentelijke belastingen

  Heeft u een vraag over belastingen in de gemeente Kaag en Braassem? Gebruik dan het Contactformulier gemeentelijke belastingen op de website van de gemeente Alphen aan den Rijn. Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn.

 • Forensenbelasting

  Heeft u een tweede woning in een andere gemeente dan uw woonplaats? Dan bent u misschien forensenbelasting verschuldigd.

 • Hondenbelasting

  De gemeente Kaag en Braassem heft geen hondenbelasting.

 • Kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolheffing

  De afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn de enige gemeentelijke belastingen waar u (gedeeltelijke) kwijtschelding voor kunt krijgen. Het ligt aan uw inkomen en persoonlijke situatie of u hiervoor in aanmerking komt.

 • Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

  U betaalt onroerende-zaakbelasting (OZB) als u een woning of bedrijf heeft of als u een bedrijf gebruikt. De waarde van een onroerende zaak bepaalt de hoogte van de aanslag.

 • Precariobelasting

  Precariobelasting moet worden betaald als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst.

 • Rioolheffing

  Gebruikers van een woning of bedrijf betalen rioolheffing. Dat kan zijn over (een deel van) een woning, gebouw of stuk land.

 • Roerende zaakbelasting (RZB)

  Eigenaren en/of gebruikers van roerende woon- en bedrijfsruimten moeten roerende zaakbelasting (RZB) betalen. Roerende woon- en bedrijfsruimten zijn bijvoorbeeld woonboten, woonarken of woonwagens.

 • Taxatieverslag WOZ

  De gemeente stelt elk jaar de waarde van alle onroerende zaken vast. Deze wordt opgenomen in een taxatieverslag.

 • WOZ-waarde

  In de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) staat hoe de waarde van onroerende goederen wordt bepaald. Zoals woningen en bedrijfspanden. De waardepeildatum ligt altijd op 1 januari van het voorgaande jaar.