Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens in de gemeente Kaag en Braassem betalen afvalstoffenheffing. Hiermee betaalt de gemeente de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing geldt ook als u weinig of nooit huishoudelijk afval aanbiedt. U betaalt het vaste tarief via de aanslag gemeentelijke belastingen. Voor het aantal keer dat uw container wordt geleegd of dat u een vuilniszak weggooit, ontvangt u een voorlopige aanslag.

Voorlopige aanslag Diftar

Elke keer dat u uw grijze container laat legen of een vuilniszak restafval weggooit, wordt geregistreerd door Cyclus, het bedrijf dat het huisafval inzamelt. Hoe vaak dat in 2019 zal zijn, weten wij nu nog niet. Daarom is voor de voorlopige aanslag uitgegaan van de gegevens van het jaar 2018.

De gegevens van alle containers en verzamelcontainers ontvangen wij na afloop van het jaar. Als u in 2019 minder restafval heeft weggegooid dan in 2018, wordt de aanslag afvalstoffenheffing verminderd. Heeft u meer weggegooid dan in 2018 dan moet u bij betalen. In het eerste kwartaal van 2020 ontvangt u de definitieve aanslag en ziet u of u geld terug krijgt of moet betalen 

Bijzonderheden

  • Als u verhuist naar een woning binnen de gemeente en het aantal personen blijft gelijk dan verandert uw huidige aanslag niet.
  • Verhuist u naar een woning binnen de gemeente en gaat u daar samen wonen, dan krijgt uw nieuwe huishouden een nieuwe aanslag. De aanslag van het oude adres wordt verminderd.
  • Als u verhuist naar een woning binnen de gemeente waar u gaat samenwonen met iemand die al op dat adres woonde, vermindert uw aanslag en ontvangt uw nieuwe huishouden een nieuwe aanslag.
  • Als u verhuist naar een woning buiten de gemeente wordt automatisch ontheffing verleend. Eventueel teveel betaalde belasting wordt aan u terugbetaald.
  • Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing. Zij moeten zelf zorg dragen voor de afvoer van hun afval.

Kwijtschelding

Voor het vaste tarief van afvalstoffenheffing kunt u kwijtschelding aan vragen. Voor Diftar geldt dat u kwijtschelding kunt aanvragen voor maximaal 13 keer dat u de container laat legen. Voor de verzamelcontainer geldt dat u kwijtschelding kunt aanvragen voor maximaal 52 keer dat u een vuilniszak weggooit.

Meer informatie

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag?

Kosten

De gemeenteraad van Kaag en Braassem stelt de belastingtarieven vast en bepaalt welke belastingen u betaalt. Bekijk het overzicht van de geldende belastingtarieven.