Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing. U betaalt deze belasting voor het ophalen en het verwerken van uw huisvuil. Gemeente Kaag en Braassem kent een basis en een variabel tarief.

Basistarief afvalstoffenheffing 2019 

Via de aanslag gemeentebelastingen betaalt u het basistarief afvalstoffenheffing:

 • Eenpersoonshuishouden € 138,00
 • Meerpersoonshuishouden € 210,00

Voorlopige aanslag variabel tarief 2019

Via de voorlopige aanslag betaalt u het aantal keer dat u uw container laat legen of een vuilniszak restafval weggooit. Elke keer dat u uw grijze container laat legen of een vuilniszak restafval weggooit, wordt geregistreerd door Cyclus, het bedrijf dat het huisafval inzamelt. Voor de voorlopige aanslag is uitgegaan van de gegevens van het jaar 2018. Op de aanslag staat dit aangegeven als Diftar; Diftar is een afkorting voor gedifferentieerde tarieven.

De gemeenteraad van Kaag en Braassem stelt de belastingtarieven vast en bepaalt welke belastingen u betaalt:

 • per vuilniszak restafval (60 liter) in verzamelcontainer € 1,50
 • Per keer dat u de minicontainer (140 liter) restafval laat legen € 4,50
 • Per keer dat u de container (240 liter) restafval laat legen € 8,00

Definitieve aanslag variabel tarief 2019

In het eerste kwartaal van 2020 ontvangt u de definitieve aanslag. Als u in 2019 minder restafval heeft weggegooid dan in 2018, wordt de aanslag afvalstoffenheffing verminderd. Heeft u meer weggegooid dan in 2018, dan moet u bij betalen.  

Bijzonderheden

 • U ontvangt een aanslag gemeentebelastingen en de voorlopige aanslag variabel tarief restafval. Betaalt u met automatische incasso? Dan worden er twee bedragen van uw rekening afgeschreven: één voor uw aanslag gemeentebelastingen en één voorlopige aanslag variabel tarief restafval. 
 • Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken.
 • Voor het vaste tarief van afvalstoffenheffing kunt u kwijtschelding aan vragen. Meer informatie hierover leest u op de pagina kwijtschelding.
 • Heeft u meer restafval door een chronische ziekte of beperking? Vraag dan voor het tegemoetkoming medische afval aan. 
 • Als  u verhuist naar een andere woning binnen de gemeente dan verandert uw huidige aanslag niet. Als u verhuist naar een woning buiten de gemeente wordt automatisch ontheffing verleend, eventueel teveel betaalde belasting wordt aan u terugbetaald.
 • Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing. Zij moeten zelf zorgdragen voor de afvoer van hun afval.

Vragen

Heeft u een vraag over de afvalstoffenheffing? Kijk dan of uw vraag staat bij de Veel gestelde vragen Afvalstoffenheffing. Als uw vraag hier niet bij  staat, kunt u voor meer informatie contact opnemen met gemeente Alphen aan den Rijn.

Meer informatie

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Voor vragen kunt u het contactformulier gemeentelijke belastingen van Gemeente Alphen aan den Rijn gebruiken, een e-mail sturen naar belastingen@kaagenbraassem.nl of op werkdagen bellen via telefoonnummer 14 0172 (spreek in 'Alphen aan den Rijn' en kies voor 'vragen over gemeentelijke belastingen'.