BIZ-bijdrage

Een BIZ-bijdrage betaalt u wanneer u een bedrijfspand/niet-woning heeft/gebruikt in een Bedrijven Investeringen Zone (BIZ). Dit is een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een winkelgebied. 

Bijzonderheden

Eigenaren van bedrijfspanden/niet-woningen investeren samen in de kwaliteit en aantrekkelijkheid van hun bedrijfsomgeving. Dank hierbij aan cameratoezicht en beveiliging. In de periode 2024-2028 wordt door het parkmanagement ook meer aandacht geschonken aan groenonderhoud en duurzaamheid. Het gaat hierbij om diensten en activiteiten bóvenop het bestaande dienstleningsniveau van de gemeente.

Voor het instellen van de BIZ was een formele draagvlakmeting nodig. In december 2023 is deze draagvlakmeting uitgevoerd en deze voldeed aan de wettelijke eisen. Daarom is er óók de komende vijf jaar weer een BIZ op Bedrijvenpark Veenderveld.  

De gemeente zorgt voor de inning van de BIZ-bijdrage (via de gemeentelijke belastingaanslag). De uitvoering van de activiteiten is de verantwoordelijkheid van het BIZ-bestuur. Met de besturen zijn afspraken gemaakt over de besteding van het geld. Dit is per Bedrijven Investerings Zone vastgelegd in een eigen uitvoeringsovereenkomst.

Kosten

De kosten kunt u vinden in het overzicht van de geldende belastingtarieven.

Meer informatie

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag?