Taxatieverslag WOZ

De gemeente stelt elk jaar de waarde van alle onroerende zaken vast. Dit wordt opgenomen in een taxatieverslag. Staat uw naam op het aanslagbiljet onroerende-zaakbelasting? Dan kunt u het taxatieverslag en aanslagbiljet online inzien.

Voor de onroerende-zaakbelasting 2018 wordt de waarde van uw pand op de peildatum 1 januari 2017 gebruikt.

Aanvraag

Bekijk uw actuele taxatieverslag van 2018 online:

  • Log in met DigiD (de Digid van de persoon die de aanslag op zijn/haar naam heeft staan)
  • Bedrijven loggen in met het RSIN-nummer (fiscaalnummer) en het aanslagbiljetnummer.

Bijzonderheden

Woningen en bedrijven worden op verschillende manieren getaxeerd. U kunt hierover meer lezen onder WOZ waardebepaling. Heeft u een huurwoning? De WOZ-waarde is onderdeel van de huurprijsberekening. Op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen staat daarom ook de WOZ-waarde vermeld. Overweegt u bezwaar in te dienen tegen de WOZ-waarde van uw huurwoning? Gaat u dan eerst na of u de maximale huurprijs betaalt. Betaalt u nog niet de maximale huurprijs, dan heeft het indienen van een bezwaar waarschijnlijk weinig zin. 

Let op: Oudere aanslagbiljetten tot en met 2017, kunt u online bekijken via WOZ beschikking en taxatieverslag 2017 (DigiD). Bedrijven kunnen het taxatieverslag 2017 inzien via  WOZ-loket voor bedrijven.

Meer informatie

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag?

Uitgelicht