Taxatieverslag WOZ

De gemeente stelt elk jaar de waarde van alle onroerende zaken vast. Deze wordt opgenomen in een taxatieverslag. Voor de onroerendezaakbelasting 2018 wordt de waarde van uw pand op de peildatum 1 januari 2017 gebruikt.

Bekijk uw actuele taxatieverslag van 2018 online:

Bijzonderheden

Woningen en bedrijven worden op verschillende manieren getaxeerd. U kunt hierover meer lezen onder WOZ waardebepaling. Heeft u een huurwoning? De WOZ-waarde is onderdeel van de huurprijsberekening. Op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen staat daarom ook de WOZ-waarde vermeld. Overweegt u bezwaar in te dienen tegen de WOZ-waarde van uw huurwoning? Gaat u dan eerst na of u de maximale huurprijs betaalt. Betaalt u nog niet de maximale huurprijs, dan heeft het indienen van een bezwaar waarschijnlijk weinig zin. 

Let op: Oudere aanslagbiljetten tot en met 2017, kunt u online bekijken via WOZ beschikking en taxatieverslag 2017 (DigiD). Bedrijven kunnen het taxatieverslag 2017 inzien via  WOZ-loket voor bedrijven.

Meer informatie

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag? Bel op werkdagen met telefoonnummer 14 0172 (spreek 'Alphen aan den Rijn' in en kies voor 'vragen over gemeentelijke belastingen'), stuur een e-mail naar belastingen@kaagenbraassem.nl of gebruik het contactformulier gemeentelijke belastingen van Gemeente Alphen aan den Rijn.