Taxatieverslag WOZ

De gemeente stelt elk jaar de waarde van alle onroerende zaken vast. Deze wordt opgenomen in een taxatieverslag. Voor de onroerende-zaakbelasting wordt de waarde van uw pand gebruikt met peildatum 1 januari van voorgaand jaar.

Bekijk online uw taxatieverslag via digitaalgemeenteloket.kaagenbraassem.nl. De persoon die de aanslag op zijn/haar naam heeft staan logt in met DigiD (in de browsers Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome; niet in Internet Explorer).

Bijzonderheden

Woningen en bedrijven worden op verschillende manieren getaxeerd. U kunt hierover meer lezen onder WOZ waardebepaling. Heeft u een huurwoning? De WOZ-waarde is onderdeel van de huurprijsberekening. Op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen staat daarom ook de WOZ-waarde vermeld. Overweegt u bezwaar in te dienen tegen de WOZ-waarde van uw huurwoning? Gaat u dan eerst na of u de maximale huurprijs betaalt. Betaalt u nog niet de maximale huurprijs, dan heeft het indienen van een bezwaar waarschijnlijk weinig zin. 

Heeft u een vraag over uw WOZ-waarde en wilt u dit met een taxateur bespreken? Of denkt u dat er een fout is gemaakt? Neem dat contact op met de gemeente Alphen aan den Rijn. Vaak is een officieel bezwaar niet nodig.

Meer informatie

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag?