Taxatieverslag WOZ

De gemeente stelt elk jaar de waarde van alle onroerende zaken vast. Deze wordt opgenomen in een taxatieverslag. Voor de onroerendezaakbelasting 2019 wordt de waarde van uw pand op de peildatum 1 januari 2018 gebruikt.

Bekijk uw actuele taxatieverslag online:

Bijzonderheden

Woningen en bedrijven worden op verschillende manieren getaxeerd. U kunt hierover meer lezen onder WOZ waardebepaling. Heeft u een huurwoning? De WOZ-waarde is onderdeel van de huurprijsberekening. Op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen staat daarom ook de WOZ-waarde vermeld. Overweegt u bezwaar in te dienen tegen de WOZ-waarde van uw huurwoning? Gaat u dan eerst na of u de maximale huurprijs betaalt. Betaalt u nog niet de maximale huurprijs, dan heeft het indienen van een bezwaar waarschijnlijk weinig zin. 

Meer informatie

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag? Bel op werkdagen met telefoonnummer 14 0172 (spreek 'Alphen aan den Rijn' in en kies voor 'vragen over gemeentelijke belastingen'), stuur een e-mail naar belastingen@kaagenbraassem.nl of gebruik het contactformulier gemeentelijke belastingen van Gemeente Alphen aan den Rijn.