Belastingtarieven 2019

De Hieronder vindt u de tarieven voor het jaar 2019.

Afvalstoffenheffing

 • Extra container restafval € 121,75
 • Vast tarief éénpersoonshuishouden € 138
 • Vast tarief meerpersoonshuishouden € 210
 • Per vuilniszak restafval (60 liter) in verzamelcontainer € 1,50
 • Per keer dat u de minicontainer (140 liter) restafval laat legen € 4,50
 • Per keer dat u de container (240 liter) restafval laat legen € 8,00

Onroerende zaakbelastingen

 • OZB eigenaar woning 0,1163 %
 • OZB gebruiker niet-woning 0,1467 %
 • OZB eigenaar niet-woning 0,1651 %

Roerende zaakbelasting

 • RZB eigenaar woning 0,1163 %
 • RZB gebruiker niet-woning 0,1467 %
 • RZB eigenaar niet-woning 0,1651 %

Rioolheffing

 • afvoer hemelwater op rioolstelsel € 27,50
 • (gemeenschappelijke) watermeter <= 3,5 m3/h  € 271,80
 • watermeter > 3,5 m3/h € 2.446,25

Forensenbelasting

 • < € 50.000: € 346,10
 • > € 50.000 < € 100.000: € 608,75
 • > € 100.000: € 694,30

Precariobelasting

 • innemen van een ligplaats, per m2 per jaar € 5,60
 • innemen van grond, per m2 per jaar € 6,50

Leidingen, kabels

 • per strekkende meter € 4,27

Meer informatie

De verordeningen (inclusief tarieven) van de heffingen vindt u op www.overheid.nl.

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag?