Rioolheffing

Gebruikers van een woning of bedrijf betalen rioolheffing. Dat kan zijn over (een deel van) een woning, gebouw of stuk land. Wanneer u een watermeter heeft,  betaalt u op basis van het type watermeter. De opbrengst van de rioolheffing wordt gebruikt om de kosten te dekken die gemaakt worden voor de opvang en afvoer van afvalwater, hemelwater (regen) en grondwater. Zoals de aanleg van drainage en riolering en het onderhoud daarvan.

Bijzonderheden

Als u gaat verhuizen

  • Als u verhuist naar een woning binnen de gemeente en het aantal personen blijft gelijk dan verandert uw huidige aanslag niet.
  • Verhuist u naar een woning binnen de gemeente en gaat u daar samen wonen, dan krijgt uw nieuwe huishouden een nieuwe aanslag. De aanslag van het oude adres wordt verminderd.
  • Als u verhuist naar een woning binnen de gemeente waar u gaat samenwonen met iemand die al op dat adres woonde, vermindert uw aanslag en ontvangt uw nieuwe huishouden een nieuwe aanslag.
  • Als u verhuist naar een woning buiten de gemeente wordt automatisch ontheffing verleend. Eventueel teveel betaalde belasting wordt aan u terugbetaald.
  • Bedrijven die verhuizen, krijgen automatisch ontheffing. Zij ontvangen een nieuwe aanslag als zij verhuizen naar een ander gebouw binnen de gemeente

Kosten

De tarieven kunt u vinden bij het overzicht van de geldende belastingtarieven.

Meer informatie

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag?