Belasting betalen

U ontvangt een aanslag gemeentebelastingen en de definitieve aanslag variabel tarief restafval. Deze moet u vóór de uiterste betaaldatum betalen. U kunt de gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen: via automatische incasso, via iDEAL of zelf overmaken via de bank. Voor betaling via de bank gelden maximaal twee betalingstermijnen. Bij automatische incasso kunt u in 10 gelijke, maandelijkse termijnen betalen.

Automatische incasso

U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen in 10 gelijke maandelijkse termijnen betalen via automatische incasso. U machtigt de gemeente om de verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te schrijven naar de rekening van de gemeente. Afschrijvingen zijn in 10 maandelijkse termijnen van maart tot en met december. Als u na maart alsnog een machtiging afgeeft, wordt het belastingbedrag verdeeld over de maanden die in het lopende belastingjaar nog over zijn. Het totaalbedrag van de aanslag mag niet hoger zijn dan € 5.000,-. Als 2 keer niet wordt betaald, vervalt de automatische incasso. U moet het nog openstaande bedrag dan in 1 keer betalen

U kunt via digitaalgemeenteloket.kaagenbraassem.nl automatische incasso aanvragen, wijzigen en opzeggen. U logt in met DigiD (de persoon die de aanslag op zijn/haar naam heeft staan). Dit kan in de browsers Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome; niet in Internet Explorer. Het is belangrijk dat u tijdens de aanvraag alle schermen doorloopt. U ontvangt direct een bevestiging via e-mail. Binnen 1 week ontvangt u een brief met de incassotermijnen en het bedrag dat maandelijks wordt afgeschreven.

De afschrijving start 1 maand nadat u de machtiging tot automatische incasso hebt afgegeven. De volgende afschrijvingen vinden plaats aan het einde van iedere volgende maand. De machtiging blijft gewoon doorlopen; volgend jaar worden uw aanslagen dan weer via automatische incasso geïncasseerd. U kunt de machtiging zonder opgaaf van redenen intrekken of ongedaan maken. De automatische incasso stopt dan en u zorgt zelf voor een tijdige betaling. Als u toch liever via een papieren formulier een aanvraag voor automatische incasso wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met het team Belastingen van gemeente Alphen aan den Rijn.

Betalen via iDEAL

U kunt uw aanslag direct online (deels) betalen met iDEAL. U heeft hiervoor uw inloggegevens nodig van uw mobiel bankieren app. Let op: alleen de persoon die de aanslag op zijn / haar naam heeft staan kan een betaling doen via iDEAL. U kunt met DigiD inloggen om verder te gaan naar iDEAL.

Betalen via QR-code

Scan de QR-code op uw belastingaanslag te scannen met een QR-code scanner app, wordt u doorgestuurd naar ons digitale belasting loket. Hier kunt u inloggen met uw DigiD code om vervolgens uw aanslag te betalen via iDEAL. Betalen via de QR-code is veilig.

Zelf overmaken

Het bankrekeningnummer van de gemeente is NL47BNGH 0285 1399 32, t.n.v. Gemeente Kaag en Braassem. Vermeld bij de betaling het aanslagbiljetnummer. Als 2 betaaltermijnen zijn vermeld dan moet op de eerste vervaldag tenminste de helft van het totaalbedrag zijn betaald. Op de laatste vervaldag moet het totaalbedrag zijn betaald. U kunt het bedrag ook in één keer overmaken.

Bijzonderheden

  • Nieuwe inwoners ontvangen ongeveer een maand na inschrijving op het adres een aanslagbiljet voor gemeentelijke belastingen. Vanaf dat moment kunt u zich aanmelden voor automatische incasso.
  • Bent u verhuisd en betaalde u met automatische incasso? Na uw verhuizing wordt bepaald of u recht heeft op ontheffing of vermindering van het belastingbedrag. Als dat zo is, worden de betaaltermijnen automatisch aangepast.

Betalingsregeling

Als u de gemeentelijke belastingen niet op tijd kunt betalen, kunt u in aanmerking komen voor een betalingsregeling. U kunt via het digitaalgemeenteloket een betalingsregeling aanvragen. U logt in met DigiD (de persoon die de aanslag op zijn/haar naam heeft staan).

Te laat betalen: aanmaning, invorderingskosten en dwangbevel 

U ontvangt een aanmaning als u de gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt. De kosten voor een aanmaning zijn voor uw rekening. U ontvangt de aanmaning via de gemeente. Heeft u vragen over uw aanmaning? Neem dan contact op met het team Belastingen van gemeente Alphen aan den Rijn.

Als u na een aanmaning niet (volledig) betaalt, ontvangt u een dwangbevel. Het dwangbevel ontvangt u van het deurwaarderskantoor Flanderijn. Zij nemen de vordering vanaf het dwangbevel over van de gemeente. Het contact over het dwangbevel loopt via dit deurwaarderskantoor. De gemeente beantwoordt hierover geen vragen. Heeft u vragen over het dwangbevel? Neem contact op met Flanderijn via telefoonnummer 088  209 24 44 of via www.flanderijn.nl/betalen.

Meer informatie

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door team Belastingen van de gemeente Alphen aan den Rijn. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar belastingen@kaagenbraassem.nl of op werkdagen bellen via telefoonnummer 14 0172 (spreek in 'Alphen aan den Rijn').