WOZ-waarde

In de Wet waardering onroerende zaken (www.waarderingskamers.nl) is geregeld hoe de waarde van uw woning wordt bepaald. Met de WOZ-waarde berekent de gemeente de onroerendezaakbelasting (OZB).

Waardepeildatum

Bij de waardebepaling wordt uitgegaan van het bedrag dat uw onroerende goed zou opbrengen op een bepaalde datum, de waardepeildatum. De waardepeildatum ligt een jaar voor het begin van het tijdvak waarvoor de waarde wordt vastgesteld. Voor 2024 is dat dus 1 januari 2023.

Waardebepaling woning

De WOZ-waarde wordt vastgesteld op het hoogste bedrag dat een bieder zou willen betalen onder de beste verkoopomstandigheden. Dit wordt de waarde in het economische verkeer genoemd. Ook als uw woning niet is verkocht, wordt de waarde op die manier bepaald. Uw woning wordt vergeleken met verkochte woningen. Deze woningen hoeven niet precies hetzelfde te zijn. Dit geldt voor zowel koop- als huurwoningen. De woningen die als onderbouwing van de waarde van uw woning zijn gebruikt, staan in het taxatieverslag.

De WOZ-waarde bestaat uit verschillende onderdelen: de waarde voor de woning, de grond en de bijgebouwen (bijvoorbeeld garage, berging, dakkapel). De waarde van de grond wordt getaxeerd met een kavelmodel (ook wel grondstaffel genoemd). Vanaf 2022 is de berekening van de WOZ-waarde van woningen veranderd. Dat komt door een wettelijke aanpassing. Bij het berekenen van de waarde gaat het niet meer om de inhoud (m3) maar om de gebruiksoppervlakte (m2). Zie ook de Veel gestelde vragen WOZ

WOZ-waardeloket voor woningen

Wilt u de WOZ van uw woning vergelijken met die van andere woningen? Kijk dan op www.wozwaardeloket.nl. Daar vindt u de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland. Ook vindt u er de gebruikersoppervlakte, het bouwjaar vanuit de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), een kaart en een luchtfoto.

Controle objectgegevens WOZ

U heeft een brief ontvangen met het verzoek om de objectgegevens van uw woning te controleren en eventueel aan te vullen. Deze informatie heeft de gemeente nodig om elk jaar de WOZ-waarde van woningen en andere onroerende zaken vast te stellen.

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en wachtwoord die in de brief vermeld staan.

Controleer uw objectgegevens

Let op: zorg ervoor dat u uw gegevens bij de hand heeft van de voorlopige koopakte, Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) taxatierapport en verkoopinformatie.

Waardebepaling bedrijf (niet-woning)

In de Wet WOZ is geregeld hoe de waarde van uw bedrijf (niet-woning) wordt bepaald.

  • Kantoren en winkels (courante niet-woningen). Kantoren en winkels worden courante niet-woningen genoemd, omdat deze panden worden verkocht en verhuurd. Om de waarde te bepalen wordt de huurwaarde kapitalisatiemethode gebruikt. De kapitalisatiefactor wordt afgeleid uit beschikbare marktinformatie. Hiervoor wordt van een verkochte niet-woning de huurwaarde getaxeerd. Vervolgens wordt de verkoopprijs door de totale huurwaarde gedeeld, dit is de kapitalisatiefactor. Deze factor wordt, na eventuele correcties, ook gebruikt voor vergelijkbare objecten. De huurprijs, oppervlakte en kapitalisatiefactor staan vermeld in het taxatieverslag. Op het taxatieverslag treft u ook de adresgegevens, kadastrale percelen, indeling, marktgegevens en voorzieningen aan.
  • Scholen, sportgebouwen en ziekenhuizen (incourante niet-woningen). Scholen, sportgebouwen en ziekenhuizen worden incourante niet-woningen genoemd. Niet voor alle soorten bedrijven zijn verkoop-/verhuurgegevens voor handen. Het bepalen van de waarde in het economische verkeer is voor dat soort objecten daarom moeilijk of onmogelijk. In dat geval wordt de gecorrigeerde vervangingswaarde berekend. Bij de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt de waarde van de opstallen en de grond apart gewaardeerd. De waarde van de opstallen wordt berekend door de actuele bouwkosten (inclusief inrichtingskosten en bijkomende kosten) te corrigeren voor de technische veroudering en eventueel functionele veroudering. De technische veroudering is gebaseerd op de verstreken en resterende gebruiksduur en de restwaarde. Functionele veroudering gaat bijvoorbeeld over de mate waarin het gebouw nog voldoet aan de functie waarvoor het oorspronkelijk is gebouwd. Voor het bepalen van de grondwaarde wordt uitgegaan van de investering die gedaan moet worden om een vergelijkbaar perceel grond met die bestemming op die locatie aan te kopen.

Vragen over WOZ waarde

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u naast de veelgestelde vragen een andere vraag, bijvoorbeeld over het kavelmodel of wilt u de waardebepaling met een taxateur bespreken? Of denkt u dat er een fout is gemaakt? Neem dan contact op met één van de taxateurs door een mail te sturen naar belastingen@kaagenbraassem.nl of vul een formulier in via wozloketalphenaandenrijn.nl of bel op werkdagen met telefoonnummer 14 0172 (spreek ‘Alphen aan den Rijn’ in). Vaak is een officieel bezwaar niet nodig.

Tips

U leest meer over de Wet WOZ op Waarderingskamer.nl en op WOZdatacenter.nl.