Veel gestelde vragen Afvalstoffenheffing

Waarom betaal ik afvalstoffenheffing?

U krijgt een aanslag afvalstoffenheffing als u gebruiker bent van een perceel waar geregeld huisvuil kan ontstaan. Afvalstoffenheffing wordt geheven om de kosten te betalen die de gemeente maakt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. De gemeente is verplicht om uw huisvuil op te halen en te verwerken. De plicht tot inzamelen bestaat -het woord huisvuil zegt dat al- alleen voor particuliere huishoudens. Ook als u geen huisvuil aanbiedt, betaalt u afvalstoffenheffing.

En als ik nu maar alleen gebruik maak van de bruine/grijze container en niet van de groene of andersom?

Het maakt niet uit of u veel of weinig gebruik maakt van de vuilophaaldienst. U moet toch het volledige basistarief betalen. Zelfs in het geval dat u het hele jaar geen container aan de straat zet moet u toch betalen voor het feit dat de vuilnisauto wekelijks door of bij uw straat komt. Het variabele tarief wordt uiteraard wel lager als u minder restafval aanbiedt.

Ik ben een nieuwe inwoner/ ik ben verhuisd

Woont u nog niet zo lang in de gemeente? Of bent u binnen de gemeente verhuisd? Dan kan het zo zijn dat we geen of onvoldoende gegevens hebben van het aantal keer dat u een container heeft laten legen of een vuilniszak heeft weggegooid. De aanslag is dan bepaald op basis van het gemiddeld aantal ledigingen dat voorkomt in de gemeente. Dat is 12 keer voor een container en voor huishoudens zonder container, 52 vuilniszakken.

Kan ik kwijtschelding aanvragen?

U kunt kwijtschelding aanvragen voor maximaal 12 keer dat u de container laat legen. Voor de verzamelcontainer geldt dat u kwijtschelding kunt aanvragen voor maximaal 52 keer dat u een vuilniszak weggooit. Meer informatie over kwijtschelding afvalstoffenheffing.

Ik heb medisch afval, wat nu?

Heeft u meer restafval door een chronische ziekte of beperking? Vraag dan voor het medische afval een vergoeding aan.

Waar kan ik terecht met vragen?

U kunt veel zaken online regelen op het tijdstip dat u het beste uitkomt:

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar belastingen@kaagenbraassem.nl of op werkdagen bellen via telefoonnummer 14 0172 (spreek in 'Alphen aan den Rijn' en kies voor 'vragen over gemeentelijke belastingen').

Voor informatie kunt u ook terecht in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn, balie Burgerzaken - vergunningen; het adres is: Stadhuisplein 1, 2405 SH  Alphen aan den Rijn, met de volgende openingstijden voor de balie:

  • Maandag 13.00 – 16.30 uur alleen op afspraak
  • Dinsdag t/m vrijdag 9.00 – 12.30 uur open inloop
  • Dinsdag t/m vrijdag 13.00 – 16.30 uur alleen op afspraak.