Melding, klacht of tip

Heeft u een melding over zaken die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente? Geef het door! Wij willen namelijk samen met u zorgen voor een leefbare omgeving. Maak een melding via www.fixi.nl/kaag-en-braassem of de Fixi-app. De app kunt u downloaden in de App Store of Play Store. 

Maak een melding op www.fixi.nl/kaag-en-braassem 

Wat kunt u melden

 • Afvaldumping, afvalzakken naast de container of in het openbaar gebied. Let op: voor meldingen over afvalinzameling en afvalcontainers kunt u terecht bij Cyclus.
 • Lachgascilinders.
 • Losliggende putdeksels, beschadigingen zoals aan straatmeubilair, speeltoestellen en verkeersborden, losgescheurde takken of omgevallen boom in de berm (is er acuut gevaar voor mens of dier, bel dan 112).
 • Ongedierte in de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld ratten, wespennesten en processierupsen, dode dieren langs de kant van de weg of in water (vermijd contact vanwege mogelijk botulisme (rivm.nl) of vogelgriep (rijksoverheid.nl).
 • Verstopping van gemeenteriolering of straatkolken.

Zo maakt u een melding

 • Geef de locatie zo duidelijk mogelijk door, voer de straatnaam en huisnummer in of geef deze aan op de kaart.
 • Kies een categorie voor de melding en omschrijf het probleem. U kunt ook een foto toevoegen.
 • Kies of de melding zichtbaar moet zijn op de openbare kaart; deelt u de melding dan kunnen anderen ook zien dat er al een melding is gemaakt.
 • Vul uw gegevens in of log in met uw Fixi-account. U wordt dan op de hoogte gehouden van de afhandeling van de melding. Uw persoonsgegevens zijn niet openbaar. Anoniem melden kan ook.
 • Verstuur uw melding.

Bijzonderheden

 • Is er acuut gevaar voor mens en/of dier, bel dan 112. Bel bij geen spoed, wél politie 0900-8844. Is het niet acuut en heeft u de brandweer nodig, bijvoorbeeld wanneer een boom over de openbare weg dreigt te vallen, bij losgeraakte dakbedekking of gevelplaten of bij risico op kortsluiting of brand, bel dan de brandweer via 0900-0904. Weet u niet zeker of het gaat om een dringende melding of niet? Kijk dan op www.brandweer.nl/storm-en-wateroverlast.
 • Heeft u een vraag of melding over de inzameling van afval of over een kapotte of volle) afvalcontainer, neem dan contact op met Cyclus, telefonisch via 0182 547500 of e-mail info@cyclusnv.nl of maak een melding via de website cyclusnv.nl.
 • Wanneer u ziet dat een lantaarnpaal niet werkt, kunt u dit doorgeven aan Van Vuuren Elektrotechniek BV via email kaagenbraassem@vuuren.nl of telefonisch 0251-229119 (op werkdagen van 07.00 tot 17.00 uur direct contact; daarbuiten: keuze optie 2). Storingen en schades aan provinciale lichtmasten en verkeerslichten (N207, N445, N446) kunt u melden via het telefoonnummer 070 4416611 of via de website www.zuid-holland.nl.
 • Storing van een laadpaal kunt u telefonisch doorgeven via het storingsnummer van beheerder ENGIE 088 – 369 29 14; meld hierbij ook het EVB-P-nummer dat op de laadpaal staat.
 • Schade aan bushokjes kunt u doorgeven aan Global via de website van Global. Dit bedrijf gaat over het onderhoud van bushaltes.
 • Vermoeden van ondermijnende criminaliteit zoals drugshandel, hennepteelt en drugslaboratoria, illegale prostitutie, malafide bedrijven en horeca, mensenhandel, vastgoedfraude of geld witwassen kunt u doorgeven via de webpagina Vermoeden ondermijning.
 • Op de webpagina zwerfdieren leest u wat u kunt doen als u een dier hebt gevonden of kwijt bent.
 • U kunt geen melding maken over hondenoverlast; door middel van handhaving willen wij hondenoverlast voorkomen .
 • Ervaart u overlast van een bedrijf in uw directe leefomgeving,  zoals geluids- of geuroverlast, bodem- of luchtverontreiniging? Maak dan een melding bij via de website van Omgevingsdienst West-Holland.
 • Overlast vliegtuiglawaai kunt u online doorgeven op bezoekBAS.nl.
 • Voor ongedierte op uw terrein bent u zelf verantwoordelijk. Wilt u weten op welke manier u ongedierte op uw terrein kunt bestrijden of bij wie u terecht kunt om het te laten bestrijden, kijk dan op de website Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven
 • Heeft u een muskusrat of beverrat gezien? Meld dit dan op de website van Muskusrattenbeheer of bel met 030 634 57 56.

Calamiteit buiten kantoortijden

Buiten kantoortijden kunt u voor ernstige storingen en calamiteiten in de openbare ruimte die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, bellen met het storingsnummer 06 51 50 85 63.