Melding, klacht of tip

Heeft u een melding over zaken die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente? Geef het door! Wij willen namelijk samen met u zorgen voor een leefbare omgeving. Voor zaken op uw eigen terrein, zoals een verstopping of ongedierte, bent u zelf verantwoordelijk.

Wat kunt u melden:

 • beschadigingen aan stoep of wegdek
 • losgescheurde takken of omgevallen boom in de berm (is er acuut gevaar voor mens of dier, bel dan 112)
 • kapotte verkeersborden
 • losliggende putdeksels
 • meldingen grof huisvuil, grof tuin- en snoeiafval en oud ijzer
 • dode dieren langs de kant van de weg of in water - vermijd contact vanwege mogelijk botulisme
 • ongedierte in de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld ratten, wespennesten en processierupsen  
 • overhangend groen
 • schade aan speeltoestellen
 • verdwenen of beschadigd straatmeubilair
 • verstopping van gemeenteriolering of straatkolken.

Beschrijf voor een doelgerichte en adequate bestrijding zo exact mogelijk de locatie. U kunt ook een foto toevoegen.  

Bijzonderheden:

 • Is er acuut gevaar voor mens en/of dier, bel dan 112 (bijvoorbeeld bij storm als een boom over de openbare weg dreigt om te vallen of is omgevallen, bij instortingsgevaar, losgeraakte dakpannen of gevelplaten maar ook bij brand of hartstilstand). Bel bij geen spoed, wél politie 0900-8844.
 • voor vragen over afvalinzameling kunt u terecht bij Cyclus, zowel telefonisch via 0182 54 75 00 als e-mail info@cyclusnv.nl
 • wanneer u ziet dat een lantaarnpaal niet werkt, kunt u dit doorgeven aan Van Vuuren Elektrotechniek BV via email kaagenbraassem@vuuren.nl of telefonisch 0251-229119 (op werkdagen van 07.00 tot 17.00 uur direct contact; daarbuiten: keuze optie 2). Storingen en schades aan provinciale lichtmasten en verkeerslichten (N207, N445, N446) kunt u melden via het telefoonnummer 070 4416611 of via de website www.zuid-holland.nl
 • vermoeden van ondermijnende criminaliteit zoals drugshandel, hennepteelt en drugslaboratoria, illegale prostitutie, malafide bedrijven en horeca, mensenhandel, vastgoedfraude of geld witwassen kunt u doorgeven via Vermoeden ondermijning
 • heeft u een rioolverstopping, bepaal dan eerst of deze verstopping op gemeentegrond of op uw eigen terrein is
 • op de webpagina zwerfdieren leest u wat u kunt doen als u een dier hebt gevonden of verloren
 • u kunt geen melding maken over hondenoverlast; door middel van handhaving willen wij hondenoverlast voorkomen 
 • ervaart u overlast van een bedrijf in uw directe leefomgeving,  zoals geluids- of geuroverlast, bodem- of luchtverontreiniging? Maak dan een melding bij de Omgevingsdienst West-Holland
 • overlast vliegtuiglawaai kunt u online doorgeven via Bewoners Aanspreekpunt Schiphol  (BAS)
 • heeft u geluidsoverlast van treinverkeer op de HSL-Zuid? Dan kunt u misschien schadevergoeding krijgen. U leest hierover meer op de website van de Rijksoverheid.
 • voor ongedierte op uw terrein bent u zelf verantwoordelijk. Wilt u weten op welke manier u ongedierte op uw terrein kunt bestrijden of bij wie u terecht kunt om het te laten bestrijden, kijk dan op het Meldpunt Ongedierte
 • kijk voor informatie over eikenprocessierupsen en het voorkomen van gezondheidsklachten bij www.rivm.nl/eikenprocessierups
 • heeft u een muskusrat of beverrat gezien? Meld dit dan op de website van Muskusrattenbeheer of bel met 030 634 57 56.

Melding doen

Meldingen kunt u doorgeven via het formulier Melding woon- of leefomgeving of telefoonnummer 071 332 72 72. Buiten kantoortijden kunt u voor ernstige storingen en calamiteiten in de openbare ruimte die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, bellen met het storingsnummer 06 51 50 85 63.

Zaaknummer

Per e-mail krijgt u een ontvangstbevestiging en een zaaknummer. Bij contact met de gemeente over uw melding heeft u dit zaaknummer nodig.