Ophalen huishoudelijk afval

In gemeente Kaag en Braassem wordt huishoudelijk afval door Cyclus opgehaald.

Op de afvalkalender van Cyclus NV ziet u welk afval u kunt aanbieden en wanneer het huisvuil wordt opgehaald; zo wordt op feestdagen het afval niet bij u opgehaald en zijn er vervangende inzameldagen. Na het invullen van uw postcode en huisnummer ziet u alle informatie die voor u van toepassing zijn. Cyclus heeft ook een Afvalwijzer-app. U krijgt dan een bericht wanneer afval aan de straat gezet kan worden. Deze is gratis te downloaden in de Google Play Store (Android), en App Store (iOS Apple).

De afvalstoffen die aan huis worden opgehaald zijn:

 • groente-, fruit- en tuinafval (gft) in de groene container
 • overig huishoudelijk afval in de grijze container
 • plastic verpakkingen en drankenkartons worden in de Plastic Heroes ophaalzakken opgehaald. De ophaalzakken kunt u gratis afhalen bij het gemeentehuis, de gemeentewerf en diverse supermarkten. Kijk voor het hele overzicht op de website van Cyclus NV
 • papier, los aan de weg in bundels of dozen. De inzameling van oud papier en karton gaat veranderen. De gemeente voert voor deze inzameling in 2021 een minicontainer in voor laagbouw. Zie ook de Meest gestelde vragen.

Inzameldagen

In de kernen Bilderdam, Hoogmade, Leimuiden, Rijnsaterwoude, Woubrugge

 • Restafval: Dinsdag in de even weken
 • GFT groente, fruit en tuinafval: Dinsdag in de oneven weken
 • PMD plastic, metalen verpakkingen (blikjes) en drankenkartons: Maandag, elke week
 • (met uitzondering van De Molenkade in Leimuiden en Molenpad 1 t/m 27 in Rijnsaterwoude; hier is de PMD inzameling elke dinsdag)
 • Oud papier: Zaterdag, eens in de maand. Bekijk de afvalkalender op de website van Cyclus NV voor de eerstvolgende inzameldatum.

In de kernen Kaag, Nieuwe Wetering, Oud Ade, Oude Wetering, Roelofarendsveen, Rijpwetering

 • Restafval: Maandag in de even weken
 • GFT (groente, fruit en tuinafval): Maandag in de oneven weken
 • PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons): Dinsdag, elke week
 • Oud papier: Zaterdag, eens in de maand. Bekijk de afvalkalender op de website van Cyclus NV voor de eerstvolgende inzameldatum.

Kosten

Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing. U betaalt deze belasting voor het ophalen en het verwerken van uw huisvuil. Veel afval is goed opnieuw te gebruiken (recyclen) door het goed te scheiden. Voor restafval betaalt u per keer dat u het aanbiedt.Gemeente Kaag en Braassem kent een basis en een variabel tarief.

Aanbiedregels

 • Containers: Het is belangrijk dat u het afval op de inzameldag op het juiste tijdstip aanbiedt. Als u het afval te vroeg aanbiedt kan dit zwerfvuil veroorzaken en geeft een rommelig beeld. Zet uw afvalcontainer voor rest- of gft afval op de inzameldag met gesloten deksel aan de weg, uiterlijk om 7.30 uur. Het afval mag niet aangestampt worden in de minicontainer, als het afval klem zit kan de container niet geleegd worden; Cyclus komt hier niet voor terug. Om overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken, verzoeken wij u uw afvalcontainer zo snel mogelijk na het legen weer op uw eigen terrein te zetten. De containers moeten uiterlijk aan het einde van de inzameldag weer van de openbare weg, waaronder achterpoorten en containerverzamelplaatsen, zijn verwijderd.
 • PMD: Hang de (doorzichtige) zak met plastic verpakkingsafval (PMD) op op de inzameldag, ook uiterlijk om 7.30 uur. Hang de PMD zakken zoveel mogelijk aan een kroonring en indien deze niet aanwezig is, aan een hek of paal. Hang de PMD zak niet aan een hek waar vee bij kan. Zorg dat het gft afval en het PMD afval niet is vervuild met andere soorten afval. Indien de afvalinzamelaar Cyclus dit constateert, wordt het afval niet meegenomen.
 • Papier: Zet het oud papier op tijd buiten, want dit kan vanaf 7:30 uur opgehaald worden. Het oud papier moet los worden aangeboden; dat betekent in een doos of gebundeld. U kunt oud papier dus niet (meer) aanbieden in een oude container of plastic zak. We halen geen oud papier op van bedrijven. Zet het oud papier op dezelfde plek als waar u het andere afval aanbiedt (restafval, PMD, gft afval).

Afvalscheidingswijzer

Op de website cyclusnv.nl/afvalscheidingswijzer ziet u welk afval waar thuishoort.

Contact

Voor vragen over het ophalen en sorteren van afval of het laten repareren van een afvalcontainer kunt u op werkdagen contact opnemen met Cyclus, via 0182 547500 of e-mail info@cyclusnv.nl.