Ophalen huishoudelijk afval

Bekijk wanneer huishoudelijk afval wordt opgehaald door Cyclus NV.

Op de afvalkalender op de website van Cyclus NV ziet u welk afval u kunt aanbieden en wanneer het huisvuil wordt opgehaald; zo wordt op feestdagen het afval niet bij u opgehaald en zijn er vervangende inzameldagen. Na het invullen van uw postcode en huisnummer ziet u alle informatie die voor u van toepassing zijn. Cyclus heeft ook een Afvalwijzer-app. U krijgt dan een bericht wanneer afval aan de straat gezet kan worden. Deze is gratis te downloaden in de Google Play Store (Android), en App Store (iOS Apple).

Contact

Heeft u een vraag of melding over de lnzameling van afval of over een kapotte of volle) afvalcontainer, neem dan contact op met Cyclus, telefonisch via 0182 547500 of maak een melding via de website cyclusnv.nl.

De afvalstoffen die aan huis worden opgehaald:

 • groente-, fruit- en tuinafval (GFT) in de groene container
 • overig huishoudelijk afval in de grijze container
 • plastic verpakkingen en drankenkartons (PMD) worden in de doorzichtige ophaalzakken opgehaald. Deze ophaalzakken kunt u gratis afhalen bij het gemeentehuis, de gemeentewerf en diverse supermarkten. Kijk voor het hele overzicht op de website van Cyclus NV
 • papier, in de blauwe container (laagbouw) of via verzamelcontainers (hoogbouw).
Inzameldagen in de kernen Bilderdam, Hoogmade, Leimuiden, Rijnsaterwoude, Woubrugge
 • Restafval: Dinsdag in de even weken
 • GFT: Dinsdag in de oneven weken
 • PMD: Maandag, elke week
 • met uitzondering van De Molenkade in Leimuiden en Molenpad 1 t/m 27 in Rijnsaterwoude; hier is de PMD inzameling elke dinsdag
 • Oud papier: Zaterdag, eens in de maand.

Bekijk de afvalkalender op de website van Cyclus NV voor de eerstvolgende inzameldatum.

Inzameldagen in de kernen Kaag, Nieuwe Wetering, Oud Ade, Oude Wetering, Roelofarendsveen, Rijpwetering
 • Restafval: Maandag in de even weken
 • GFT: Maandag in de oneven weken
 • PMD: Dinsdag, elke week
 • Oud papier: Zaterdag, eens in de maand.

Feestdagen uitgezonderd. Bekijk de afvalkalender op de website van Cyclus NV voor de eerstvolgende inzameldatum.

Aanbiedregels
 • Containers: Het is belangrijk dat u het afval op de inzameldag op het juiste tijdstip aanbiedt. Als u het afval te vroeg aanbiedt kan dit zwerfvuil veroorzaken en geeft een rommelig beeld. Zet uw afvalcontainer voor rest- of GFT afval op de inzameldag met gesloten deksel aan de weg, uiterlijk om 7.30 uur. Het afval mag niet aangestampt worden in de minicontainer, als het afval klem zit kan de container niet geleegd worden; Cyclus komt hier niet voor terug. Om overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken, verzoeken wij u uw afvalcontainer zo snel mogelijk na het legen weer op uw eigen terrein te zetten. De containers moeten uiterlijk aan het einde van de inzameldag weer van de openbare weg, waaronder achterpoorten en containerverzamelplaatsen, zijn verwijderd.
 • PMD: Hang uiterlijk om 7.30 uur de (doorzichtige) zak op de inzameldag zoveel mogelijk aan een kroonring op of indien deze niet aanwezig is, aan een hek of paal. Hang de PMD zak niet aan een hek waar vee bij kan. Zorg dat het GFT afval en het PMD afval niet is vervuild met andere soorten afval. Indien de afvalinzamelaar Cyclus dit constateert, wordt het afval niet meegenomen.
 • Papier: Zet het oud papier op tijd buiten, want dit kan vanaf 7:30 uur opgehaald worden. Zet de minicontainer op dezelfde plek als waar u het andere afval aanbiedt (restafval, PMD, GFT afval). U kunt oud papier dus niet (meer) los aanbieden in een oude container of plastic zak. We halen geen oud papier op van bedrijven.

Kosten

Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing. U betaalt deze belasting voor het ophalen en het verwerken van uw huisvuil. Veel afval is goed opnieuw te gebruiken (recyclen) door het goed te scheiden.