Afval scheiden

Veel afval is goed opnieuw te gebruiken (recyclen) door het goed te scheiden.

Huishoudelijk afval scheiden; wat hoort waar?

 • Gooi Groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) in de groene minicontainer (laagbouw) of verzamelcontainer voor GFT (uitsluitend hoogbouw). Dit wordt om de week ingezameld
 • Houd het oud papier en karton apart in de minicontainer die elk huishouden heeft (laagbouw). Deze worden 1 keer per maand huis aan huis ingezameld. Voor hoogbouw zijn er verschillende papiercontainers. Kijk voor het overzicht van papiercontainers en het inzamelschema op www.Cyclusnv.nl (vul uw postcode in)
 • Bewaar uw plastic verpakkingsafval, metalen (blikjes) en drankenkartons (PMD) in de speciale doorzichtige zak. Plastic wordt wekelijks ingezameld
 • Gooi uw glas in de glasbakken. Kijk voor locaties van glasbakken op www.Cyclusnv.nl (vul uw postcode in)
 • Lever uw verbouwingsafval in op het afvalbrengstation
 • Lever uw grofvuil in op het afvalbrengstation of maak een afspraak via de website van Cyclus om het bij u thuis op te laten halen
 • Lever uw oude elektrische apparaten in op het afvalbrengstation of bij de winkel als u een nieuw apparaat koopt
 • Lever uw Klein Chemisch Afval in op het afvalbrengstation
 • Gooi uw textiel zoals kleding in textielbakken, u vindt de locaties van textielbakken op www.Cyclusnv.nl, of breng textiel naar het afvalbrengstation
 • Lever asbest in op het afvalbrengstation
 • Lever uw snoeiafval in op het afvalbrengstation.

Staat uw afvalsoort hier niet bij, check dan de afvalscheidingswijzer op de website van Milieu centraal.

Afvalstoffenheffing

Door het goed scheiden van afval hebben inwoners invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Wie minder vaak restafval aanbiedt, betaalt minder afvalstoffenheffing dan iemand die vaak restafval aanbiedt. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast tarief en een variabel tarief. Het vaste tarief betaalt u altijd. Deze kosten zijn voor de inzameling en verwerking van de gescheiden afvalstromen, zoals GFT, PMD en glas. Het variabele tarief is afhankelijk van het aantal keren dat u uw restafval aanbiedt. U betaalt deze heffing via de aanslag gemeentelijke belastingen. Elk jaar stelt de gemeenteraad de tarieven voor de afvalstoffenheffing opnieuw vast.

Gegevens controleren

Elke keer dat u uw grijze container laat legen of een vuilniszak restafval weggooit, wordt dat geregistreerd door Cyclus, het bedrijf dat het afval inzamelt. Wilt u weten hoeveel restafval u heeft aangeboden? Ga dan naar cyclusnv.nl/mijn-gegevens en log in met uw postcode, huisnummer (zonder toevoeging) en uw persoonlijke inlogcode. De persoonlijke inlogcode ontvangt u in een brief van Cyclus.

Tegemoetkoming medisch afval

Huishoudens met veel medisch afval kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen. Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stoma- , incontinentie- en dialysemateriaal. Heeft u veel medisch afval? Vraag dan een tegemoetkoming medisch afval aan.