Aanvragen kroonring

Plastic verpakkingen worden samen met metaal (blik) en drankenkartons (PMD) ingezameld in de gemeente Kaag en Braassem. U kunt dit aanbieden aan de weg in de daarvoor bestemde doorzichtige ophaalzakken. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij het gemeentehuis, de gemeentewerf en verschillende supermarkten in de gemeente Kaag en Braassem. 

Om de inzameling te verbeteren, kunt u de zak het beste aan een kroonring ophangen. Kroonringen zijn ringen die aan (lantaarn)palen bevestigd worden om zakken met plastic afval aan op te hangen. Een ring heeft meerdere knoppen om de plastic zakken aan op te hangen. Aan elke knop is plaats voor meerdere zakken. Dit voorkomt het wegwaaien van de zakken. De praktijk leert dat dit bijdraagt aan een meer opgeruimde wijk.

Hang de zak pas op de ophaaldag op, dit voorkomt vervuiling.Het ophangen van een PMD-zak aan een kroonring verbetert het straatbeeld, voorkomt zwerfafval en bevordert de inzameling. Om die redenen hangt Cyclus op zo veel mogelijk plekken kroonringen op. Ook is het mogelijk om een kroonring aan te vragen.

Aanvraag

Wilt u een kroonring in de straat? Overleg dan met uw buren en vraag vervolgens een kroonring aan via Fixi. Dat kan via de website van Fixi of de Fixi-app. De app kunt u downloaden in de App Store of Play Store. 

Maak een melding op www.fixi.nl/kaag-en-braassem

De gemeente beoordeelt uw verzoek en zoekt de juiste locatie voor de kroonring. Als u een aanvraag voor een kroonring doet, nemen wij uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling.

Er zijn wel een aantal criteria die meewegen bij de beoordeling of er wel of niet een kroonring geplaatst kan worden:

  • er dient een lantaarnpaal in de buurt te staan op de gewenste locatie
  • indien er hekken of palen in de buurt van de gewenste locatie staan die ook makkelijk kunnen dienen om zakken aan op te hangen, dan plaatst de gemeente in principe geen kroonring
  • daarnaast weegt mee of er al een kroonring bij u in de buurt is opgehangen waarvan de loopafstand daarnaartoe acceptabel is
  • indien er ook al een aanvraag is gedaan door een buurtbewoner dan kan wellicht een combinatie worden gemaakt tussen beide aanvragen
  • per situatie wordt bekeken wat mogelijk is, waarbij wordt gekeken of de lantaarnpalen in het groen of in een heg staan. De kroonring wordt niet geplaatst als de opgehangen zakken op enige wijze schade kunnen veroorzaken (bijv. geparkeerde auto’s of in de buurt van dieren/vee) of de vrije doorgang belemmeren.

Als er geen kroonring geplaatst kan worden, dan krijgt u een terugkoppeling met daarin de reden(en) waarom dit niet mogelijk is.

Tips

Op de website van Cyclus vindt u de aanbiedregels en uitgebreide informatie over het goed scheiden van afval.