Aanvragen kroonring

Plastic verpakkingen worden samen met metaal (blik) en drankenkartons (PMD) ingezameld in de gemeente Kaag en Braassem. U kunt dit aanbieden aan de weg in de daarvoor bestemde ophaalzakken van Plastic Heroes. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij het gemeentehuis, de gemeentewerf en verschillende supermarkten in de gemeente Kaag en Braassem. Om de inzameling te verbeteren, is het mogelijk om een zogenoemde kroonring aan te vragen. Kroonringen zijn ringen die aan (lantaarn)palen bevestigd worden om zakken met plastic afval aan op te hangen. Een ring heeft meerdere knoppen om de plastic zakken aan op te hangen. Aan elke knop is plaats voor meerdere zakken. Dit voorkomt het wegwaaien van de zakken. De praktijk leert dat dit bijdraagt aan een meer opgeruimde wijk.

Aanvraag

Wilt u een kroonring in de straat? Overleg dan met uw buren en vraag vervolgens een kroonring aan via het contactformulier. Vermeld bij uw verzoek uw naam, adres en telefoonnummer. De gemeente beoordeelt uw verzoek en zoekt de juiste locatie voor de kroonring. Als u een aanvraag voor een kroonring doet, nemen wij uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling.

Er zijn wel een aantal criteria die meewegen bij de beoordeling of er wel of niet een kroonring geplaatst kan worden:

  • er dient een lantaarnpaal in de buurt te staan op de gewenste locatie
  • indien er hekken of palen in de buurt van de gewenste locatie staan die ook makkelijk kunnen dienen om zakken aan op te hangen, dan plaatst de gemeente in principe geen kroonring
  • daarnaast weegt mee of er al een kroonring bij u in de buurt is opgehangen waarvan de loopafstand daarnaartoe acceptabel is
  • indien er ook al een aanvraag is gedaan door een buurtbewoner dan kan wellicht een combinatie worden gemaakt tussen beide aanvragen
  • per situatie wordt bekeken wat mogelijk is, waarbij wordt gekeken of de lantaarnpalen in het groen of in een heg staan. De kroonring wordt niet geplaatst als de opgehangen zakken op enige wijze schade kunnen veroorzaken (bijv. geparkeerde auto’s of in de buurt van dieren/vee) of de vrije doorgang belemmeren.

Als er geen kroonring geplaatst kan worden, dan krijgt u een terugkoppeling met daarin de reden(en) waarom dit niet mogelijk is.

Tips

Op de website cyclusnv.nl/ vindt u de aanbiedregels en uitgebreide informatie over het goed scheiden van afval.