Ondermijning

Om illegale zaken te ontdekken is ook uw hulp nodig.

De gemeente Kaag en Braassem is actief in het tegengaan van ondermijning. We sluiten hiermee aan op de landelijke aanpak tegen ondermijning. Doel is ervoor zorgen dat georganiseerde criminaliteit geen kans heeft. Zo houden we onze gemeente veilig.

Wat is ondermijning?

Ondermijning is een verzamelnaam voor verschillende vormen van criminaliteit die vaak verborgen blijft. Het gaat dan om bijvoorbeeld drugshandel, hennepteelt en drugslaboratoria, illegale prostitutie, malafide bedrijven en horeca, mensenhandel, vastgoedfraude of het witwassen van geld. Criminelen maken hierbij gebruik van allerlei legale diensten en voorzieningen (de bovenwereld). Daardoor raken deze twee werelden met elkaar verweven. Ondermijning tast de veiligheid, de leefbaarheid, de economie en het gezag van de overheid aan. Dit willen wij zoveel mogelijk voorkomen.

U kunt ons helpen

Ondermijning kent veel verschijningsvormen. Vaak is het lastig om aan te geven wat er precies aan de hand is en zegt uw onderbuikgevoel dat iets niet klopt. Er zijn signalen om op te letten. U ziet het pas als u goed kijkt. Hieronder ziet u enkele voorbeelden. Herkent u signalen of vertrouwt u een situatie niet? Meld het direct!

 • Bel bij het zien van misdrijven altijd direct 112, ook bij twijfel.
 • Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844.
 • Meld het bij de gemeente; bel 071 332 7272 en vraag naar de ambtenaar openbare orde en veiligheid of vul het meldingsformulier Vermoeden ondermijning via onlineregelen.kaagenbraassem.nl in. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Voordeel van melden via deze weg is dat wij contact met u kunnen opnemen voor meer informatie en terug kunnen koppelen wat er met de melding gedaan is.
 • Liever anoniem melden? Dat kan telefonisch bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000 en via de website www.meldmisdaadanoniem.nl.

Signalen van ondermijning

Drugshandel

 • veel korte bezoekjes van drugsgebruikers op bepaalde locatie
 • aanloop op een locatie op vreemde (nachtelijke) tijdstippen
 • drugsafval op straat
 • overlast van personen die onder invloed zijn
 • auto’s met  inzittende(n) die langsrijden of parkeren, waar andere personen voor korte tijd  in- en uitstappen.

Hennepteelt en drugslaboratoria

 • aanloop op vreemde tijdstippen
 • afgeplakte ramen / ramen aan de binnenkant beslagen / vochtig
 • amandelachtige- / anijs geur / geur van aceton (drugslab)
 • enige pand zonder sneeuw op het dak
 • geluid van kluswerkzaamheden / gezoem van afzuigapparatuur
 • pand lijkt onbewoond/ongebruikt
 • waterschade bij de onderburen

Illegale prostitutie / seksuele uitbuiting

 • aanwezigheid van schaars geklede vrouw(en) in omgeving waar dit niet thuis lijkt te horen (bv. kapsalon of industrieterrein)
 • activiteit in avonduren en weekend
 • mannen die rondhangen (bewaken, cruisen, geld ophalen)
 • onbekende mannen die aanbellen
 • verschillende auto’s voor korte tijd voor de deur
 • vrouw(en) worden opgehaald en afgezet

Malafide bedrijven / horeca

 • afwijkende openingstijden / vaak gesloten
 • alleen mogelijkheid tot contant betalen
 • weinig tot geen klanten
 • dure verbouwingen / aankopen
 • geen website van bedrijf aanwezig
 • onduidelijke bedrijfsactiviteiten

Mensenhandel / uitbuiting

 • eigen legitimatiebewijs niet in bezit hebben
 • eigen woonadres niet kennen
 • geen Nederlands of Engels kunnen spreken
 • geen vrijheid hebben (bv. buiten werktijden opgesloten zitten in een huis of kamer)
 • mensen worden naar werk gebracht en opgehaald
 • tekenen van geweld (bv. angstig, blauwe plekken)
 • verdiende geld moeten afstaan aan een derde (bv. pooier)

Vastgoedfraude

 • ABC transacties (een pand verkocht door A via tussenpersoon B aan C. Er kan sprake zijn van fraude als de koopsom sterk van elkaar verschilt)
 • financiering zonder hypotheek
 • machtspositie van eigenaar met veel vastgoed in een bepaald gebied
 • natuurlijk persoon als hypotheekverstrekker
 • onduidelijke financiering.

Witwassen

 • geen website van het bedrijf
 • grote/dure verbouwingen die niet in verhouding staan tot de inkomsten/klandizie van de onderneming
 • niet alles wordt aangeslagen op de kassa, of er worden juist extra dingen aangeslagen op de kassa/ voorkeur contante betaling
 • ondernemers vertonen (luxe) levensstijl die zij niet kunnen bekostigen vanuit het bedrijf
 • onderneming die blijft bestaan ook al komen er (bijna) geen klanten

Meer signalen herkennen

Er zijn nog meer signalen om ondermijning te herkennen. Wilt u meer over ondermijning weten? Kijk op de website www.rijksoverheid.nl/ondermijning of download de app 'Ondermijning'.