Honden aanlijnen en hondenpoep opruimen

Afspraken voor een schone omgeving.

Honden zijn gezellige dieren, die we niet graag willen missen. Maar niemand, hondenbezitter of niet, vindt het leuk om in de poep te trappen. Hondenpoep is vaak een grote ergernis en kan schadelijk zijn voor de volksgezondheid en kinderen in het bijzonder. Daarom hebben we in de gemeente Kaag en Braassem afspraken gemaakt over het uitlaten van honden.

Honden aanlijnen in de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom moeten honden zijn aangelijnd. Buiten de bebouwde kom mogen honden loslopen, zolang zij geen overlast veroorzaken voor mens en dier.

Honden mogen niet komen in de zandbak, kinderspeelplaats en speelweide. Ook horen honden niet in de gemeentelijke zwemplek.

Geen hondenpoep achterlaten

Als u een hond uitlaat in de gemeente Kaag en Braassem mag u geen hondenpoep achterlaten. Laat u een hond uit? Dan moet u een plastic of papieren zak bij zich hebben en de hondenpoep zelf opruimen.

Met een hondenpoepzakje of -schepje kunt u de poep op een hygiënische manier oprapen. Gooi het thuis in de prullenbak of container. U vindt ook prullenbakken en containers op diverse plekken in de gemeente waar u het zakje met de hondenpoep in kunt weggooien.

Voorkom hondenpoep bij water en in weiland

Hondenpoep is mest. Als dit via de grond in het water komt, dan stimuleert dat de groei van algen. Te veel algen kan zorgen voor te weinig licht en zuurstof in het water, waardoor dieren en planten niet meer kunnen leven. Uit onderzoek blijkt dat hondenpoep een belangrijke veroorzaker is van een slechte waterkwaliteit in de stad. Ook voor de waterkwaliteit is het dus van groot belang om de poep op te ruimen.

Laat uw hond niet in een weiland of het eigendom van een ander lopen. Dieren, met name koeien, kunnen erg ziek worden van hondenpoepresten. Bij het maaien komt dit in hun voedsel terecht.

De gemeente handhaaft, maar ruimt niet op

Heeft u geen zakje bij zich? Op eerste vordering van een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) moet u uw hondenpoepzakje en/of -schepje laten zien. Het is slim om meerdere zakjes mee te nemen, want het zou vervelend zijn als u wordt aangehouden als u net het zakje gebruikt heeft. Uw hond kan immers vaker moeten poepen.

Met duidelijke regels en door te handhaven rekent de gemeente erop dat hondenbezitters de hondenpoep netjes zelf opruimen. De gemeente regelt geen (extra) voorzieningen zoals bordjes waarop staat: Verboden voor honden, zakjesautomaten en/of afvalbakken. De gemeente ruimt de hondenpoep ook niet op. Als u zich niet aan de wet- en regelgeving houdt, dan kunt u hiervoor een bekeuring krijgen.