Jaarrekening

De gemeente geeft op een aantal momenten in het jaar inzicht in de financiële situatie van de gemeente. Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over de in het afgelopen kalenderjaar gerealiseerde inkomsten, uitgaven en activiteiten.

In de jaarrekening wordt teruggekeken op welke wijze de begroting werkelijkheid is geworden. Jaarrekeningen en begrotingen worden vastgesteld door de raad.

Makkelijk inzien in webapplicatie

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners de jaarrekening makkelijk kunnen inzien. Daarom kunt u de meest recente jaarrekening terugzien in een speciale webapplicatie. In de jaarrekening laat de gemeente gedetailleerd zien waar het geld vandaan komt en waar geld aan is uitgegeven. Wilt u de gehele jaarrekening van de gemeente Kaag en Braassem bekijken en meer weten over de cijfers? In de webapplicatie www.jaarrekening-kaagenbraassem.nl kunt u zien wat de doelstellingen waren, wat we hebben bereikt in het afgelopen jaar en ook waar het geld aan is besteed.