Jaarrekening

De gemeente geeft op een aantal momenten in het jaar inzicht in de financiële situatie van de gemeente. Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over de in het afgelopen kalenderjaar gerealiseerde inkomsten, uitgaven en activiteiten.

In de jaarrekening wordt teruggekeken op welke wijze de begroting werkelijkheid is geworden. Jaarrekeningen en begrotingen worden vastgesteld door de raad.