Onderhoud openbare ruimte

De gemeente Kaag en Braassem is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente. Het is belangrijk dat de openbare ruimte netjes en veilig is. Denk aan onderhoud van groenstroken, bomen en bermen onderhouden, maar ook bladluisbestrijding en bladkorven.

 • Bladkorven

  In de herfst kunnen vallende bladeren van gemeentelijke bomen in straten en langs pleinen voor ongemak zorgen. De gemeente plaatst bladkorven waarin u deze bladeren kunt verzamelen. U mag er geen takken, snoeiafval of ander groen in kwijt.

 • Bladluizenbestrijding

  Om de overlast van deze bladluizen te beperken, hangt de gemeente in de maand mei zakjes in de bomen met daarin larven van lieveheersbeestjes.

 • Gemeentelijk onderhoud openbare ruimte

  De gemeente Kaag en Braassem heeft een behoorlijke oppervlakte van wel 72 km². Het is belangrijk dat de openbare ruimte netjes en veilig is. Denkt u bij 'openbare ruimte' aan bijvoorbeeld de staat van het openbaar groen, verharding, het water, meubilair en een schone omgeving.

 • Groenadoptie in Kaag en Braassem

  Onder de noemer Groen&Doen! wil de gemeente Kaag en Braassem inwoners de kans geven om een stuk openbaar groen te adopteren. Adopteren houdt in dat inwoners van een straat of buurt het stuk groen naar eigen wens mogen inrichten én onderhouden, met ondersteuning vanuit de gemeente.

 • Groenplan

  We willen de openbare ruimte van Kaag en Braassem groener maken. Iets waar we allemaal van kunnen genieten. Wat we doen om dat te realiseren.

 • Maaien groenstroken

  Het gras in de gemeente Kaag en Braassem wordt periodiek gemaaid van april tot en met oktober

 • Melding woon- of leefomgeving

  Meldingen, klachten of tips over de openbare ruimte.

 • Overhangend groen in de openbare ruimte

  Als één van de toezichthouders ziet dat er sprake is van overhangend groen, dan krijgt u een verzoek het groen te snoeien. Voor schade die ontstaat door overhangende begroeiing vanuit uw tuin, bent u aansprakelijk.

 • Schoonhouden openbare weg

  Tien keer per jaar laat de gemeente Kaag en Braassem wegen in de bebouwde kom vegen. Zes keer per jaar is er een combinatie met onkruidbestrijding.

 • Snoeien en kappen van gemeente bomen en struiken

  De gemeente Kaag en Braassem inspecteert de bomen elke 3 jaar en stemt het onderhoud af op de uitkomst van de controle. Bomen die er slecht aan toe zijn, worden ieder jaar gecontroleerd.

 • Speelplekken