Overhangend groen in de openbare ruimte

De toezichthouders van de gemeente Kaag en Braassem letten goed op overhangende begroeiing vanuit particuliere tuinen. Vooral de wat oudere voetgangers en mensen in invalidenwagens ondervinden vaak hinder van dit overhangende groen. Ook voor andere weggebruikers kunnen gevaarlijke situaties ontstaan wanneer overhangende takken en struiken het vrije uitzicht belemmeren.

Voorkom hinderlijke of onveilige situaties

Voor schade die ontstaat door overhangende begroeiing vanuit uw tuin, bent u aansprakelijk. Als één van de toezichthouders ziet dat er sprake is van overhangend groen, dan krijgt u een verzoek het groen te snoeien. Als het na dit verzoek niet verwijderd is, dan verwijderen medewerkers van de gemeente het op uw kosten. Het is dus beter dat u zelf uw bomen, struiken en hagen goed verzorgt en er geen hinderlijke of onveilige situaties ontstaan.

Melding doen

Heeft u last van overhangend groen op gemeentegrond? Meld dit bij de gemeente. Wij komen de situatie bekijken en gaan eventueel over tot snoeien. U kunt online melding doen van overhangend groen in de openbare ruimte. U kunt ook bellen met 071 332 72 72.

Heeft u last van het groen van uw buren? Helaas kan de gemeente niet bemiddelen in onderlinge geschillen tussen particulieren. Dit komt omdat er, juridisch gezien, sprake is van een conflict tussen 2 private personen.

Vragen

Heeft u vragen over overhangend groen? U kunt de toezichthouders bereiken op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur via het contactformulier of bel 071 332 72 72.