Gemeentelijk onderhoud openbare ruimte

De gemeente Kaag en Braassem heeft een behoorlijke oppervlakte van wel 72 km². Er zijn kwaliteitsniveaus bepaald waaraan het groen, de verharding, het water, straatmeubilair en reiniging moeten voldoen. Het kwaliteitsniveau verschilt van A (hoogste niveau) tot en met D (laagste niveau). Onze medewerkers van de buitendienst beoordelen of de openbare ruimte aan de vastgestelde kwaliteitsniveaus voldoet. Is dat niet het geval, dan brengen zij in kaart wat er nodig is om wel aan het kwaliteitsniveau te voldoen. Dit noemen we de schouwrondes. Naast deze schouw door onze eigen medewerkers laten we dit één keer per jaar checken door een erkend adviesbureau. 

Melding onderhoud openbare ruimte

Als u op straat of in een park iets tegenkomt waarvan u denkt dat het gemaakt of opgeruimd moet worden, dan kunt u een melding, klacht of tip aan de gemeente doorgeven. Wij willen namelijk samen met u zorgen voor een leefbare omgeving.  

Melden stormschade of wateroverlast

Schade in de openbare ruimte die geen acuut gevaar oplevert, zoals een omgevallen boom in de berm, kunt u melden bij de gemeente. Bel alleen bij levensbedreigende situaties het noodnummer 112. 

Is het niet acuut, maar heeft u de brandweer wel nodig, bijvoorbeeld wanneer een boom over de openbare weg dreit te vallen, bij losgeraakte dakbedekking of gevelplaten of risico op kortsluiting of brand, bel dan de brandweer via 0900-0904. Is er geen dringend gevaar en schade aan uw woning of bedrijf, onderneem dan zelf actie of bel een gespecialiseerd bedrijf. Hierbij kan het gaan om een omgevallen boom in uw tuin.

Weet u niet zeker of het gaat om een dringende melding of niet? Kijk dan op www.brandweer.nl/brandveiligheid/storm-en-wateroverlast.