Maaien groenstroken

Het gras wordt periodiek gemaaid van april tot en met oktober

De maaibeurten worden flexibel uitgevoerd in drie periodes van vier weken, verspreid over de maanden april tot oktober. Daardoor is het mogelijk rekening te houden met weersomstandigheden en het voorkomen van uitzaaiend onkruid. Wanneer het regent komt het voor dat het maaiwerk op een ander moment gepland wordt. Het is beter te maaien met droog weer.  

Planning

Het maaiwerk is opgesplitst in maaiwerk van gazons en maaiwerk van bermen en bermsloten. Beide vormen van maaien vragen om een specifieke manier van uitvoering, waardoor het onderscheid is aangebracht. In de zomer vindt het maaien van de gazons elke week plaats. Rondom obstakels ééns per maand. In mei, juli en september worden bermen gemaaid. In september worden watergangen gemaaid.

Let op: gras mag niet gemaaid worden waar beschermde flora en fauna groeit of leeft. Dan mag er pas gemaaid worden nadat de bloem/plant uitgebloeid of als de diersoort weggetrokken is.

Waarom maaien we niet alles kort?

Bij de eerste maaibeurt wordt de eerste twee meter en zichthoeken gemaaid. Bij de tweede en derde maaibeurt worden de bermen geheel gemaaid. Uitzondering daarop zijn de stroken waar we bloemrijke bermen willen faciliteren. Daar maaien we één keer. Ook laten we stukken ongemaaid de winter in gaan.

Langs het water laten wij bewust een strook van ongeveer 50 cm ongemaaid. Dit geeft kruiden en bloemen de ruimte om te bloeien. Watervogels en hun jongen maken gebruik van deze strook om uit te rusten. Insecten komen op de bloemen af. Doordat we meer insecten aantrekken met planten die in bermen en gazons bloeien, hopen we bijvoorbeeld ook de eikenprocessierups op natuurlijke wijze te beheersen. Verschillende onderzoeken laten zien dat dit een effectieve methode is. Rondom bomen maaien we 1 x per jaar. Dicht bij de boom maaien kan de boom namelijk beschadigen. Veel andere gemeenten en ook de provincie (die de bermen van provinciale wegen beheert) pakt het maaien om een vergelijkbare manier aan.