Maaien groenstroken

Het gras in de gemeente Kaag en Braassem wordt periodiek gemaaid van april tot en met oktober

De maaibeurten worden flexibel uitgevoerd in drie periodes van vier weken, verspreid over de maanden april tot oktober. Daardoor is het mogelijk rekening te houden met weersomstandigheden en het voorkomen van uitzaaiend onkruid. Wanneer het regent komt het voor dat het maaiwerk op een ander moment gepland wordt. Het is beter te maaien met droog weer.  

Planning

Het maaiwerk is opgesplitst in maaiwerk van gazons en maaiwerk van bermen en bermsloten. Beide vormen van maaien vragen om een specifieke manier van uitvoering, waardoor het onderscheid is aangebracht. In de zomer vindt het maaien van de gazons elke week plaats. Rondom obstakels ééns per maand. In mei, juli en september worden bermen gemaaid. In september worden watergangen gemaaid.

Let op: gras mag niet gemaaid worden waar beschermde flora en fauna groeit of leeft. Dan mag er pas gemaaid worden nadat de bloem/plant uitgebloeid of als de diersoort weggetrokken is.