Maaien groenstroken en bermen

We maaien in de gemeente op verschillende manieren en met verschillende methodes.

Dit ligt aan de functie en het doel dat we willen bereiken per gazon, berm of groenstrook. We maaien in de gemeente op de volgende manieren:

  • Cyclisch maaien van speelvelden en gazons: Speelvelden en gazons worden gemiddeld 21x per jaar gemaaid met een zitmaaier
  • Bermbeheer: De bermen worden 2x per jaar met een klepelmaaier gemaaid. De randstroken en uitzichthoeken van de bermen worden één keer per jaar extra gemaaid, om zo het zicht op het verkeer te waarborgen
  • Ecologisch bermbeheer: Een gedeelte van de bermen buiten de bebouwde kom wordt ecologisch beheerd. In deze bermen passen we hooilandbeheer toe. Dit wil zeggen dat het gras blijft liggen nadat het gemaaid is en na een aantal dagen wordt afgeruimd. Door het maaisel even te laten liggen voor het af te voeren krijgen kruiden de kans om uit te zaaien en zich te ontwikkelen. De berm verschraalt door het afvoeren van maaisel, waardoor de soortenrijkdom na verloop van tijd zal toenemen. De ecologische bermen worden gefaseerd gemaaid, wat wil zeggen dat er altijd 10-30% van het gras blijft staan. Dit biedt schuilplaats aan insecten en kleine zoogdieren.
  • De randstroken en uitzichthoeken worden wel altijd helemaal gemaaid, om zo de verkeersveiligheid te waarborgen.
  • Groen langs slootkanten: Het groen langs slootkanten wordt gefaseerd gemaaid. Er blijf altijd rond de 30% groen staan. Dit biedt schuilplaats aan insecten en kleine zoogdieren.

Planning maaien

Gazons

De gazons worden vanaf week 14 afhankelijk van het weer elke twee weken, of elke week gemaaid. De laatste maaibeurt vindt plaats in november

Bermen

De bermen worden vanaf week 16 gemaaid. Hierbij wordt bij de eerste maaibeurt alleen de eerste meter en de uitzichthoeken gemaaid.
Afhankelijk van het type berm wordt er vervolgens 2 tot 3 keer per jaar de hele berm gemaaid. De laatste maaibeurten vinden eind september plaats.