Snoeien en kappen van gemeente bomen en struiken

De gemeente Kaag en Braassem inspecteert de bomen en stemt het onderhoud daarop af.

Door het frequente controleren en snoeien van de bomen, blijven het groen in vorm en worden gevaarlijke en overlastgevende situaties voorkomen. Het lijkt soms een behoorlijke ingreep voor het groen, toch bloeit het daardoor juist weer extra op in het voorjaar. Ook is snoeien nodig voor veiligheid in woongebieden en op de weg. Bij sommige soorten is 'kort zetten' nodig. Hoge beplanting wordt dan ingenomen tot er 10 tot 20 cm van de plant overblijft. Ook bij deze ingrijpende maatregel geldt echter: Snoeien is groeien. Regelmatig laten bewoners ons weten dat ze dit erg jammer vinden. Wij kunnen ons dit voorstellen; een groene omgeving heeft meer uitstraling. Het herstel van het groen gaat gelukkig snel!

Planning

Van 1 november tot 1 april worden de bomen en struiken in de gemeente onderhouden met een kap- of snoeibeurt. In verband met flora en fauna worden er geen bomen gekapt tussen 15 maart en 15 juli, tenzij dit noodzakelijk is. In dat geval is een ontheffing noodzakelijk om het kappen uit te mogen voeren.

Melding overhangend groen

Overhangend groen komt met name voor halverwege het groeiseizoen van mei tot oktober. De gemeente snoeit plantvakken in de winterperiode. In het voorjaar loopt dit groen opnieuw uit. De groei kan in sommige gevallen dusdanig groot zijn, dat de beplanting uit het vak groeit. Wanneer plantvakken met overhangend groen hinder opleveren, kunt u dit doorgeven aan de gemeente via de melding woon- en leefomgeving. De beplanting zal, indien nodig, worden gesnoeid.

Bomen kappen of snoeien voor zonnepanelen?

De plaatsing van zonnepanelen en de aanwezigheid van bomen kunnen elkaar soms in de weg zitten. De gemeente krijgt regelmatig de vraag om een gezonde boom te kappen of drastisch te snoeien om schaduwwerking op zonnepanelen te beperken. De gemeente vindt de aanschaf van zonnepanelen belangrijk, maar hecht ook grote waarde aan de bescherming van het groen en bomen. De gemeente gaat dan ook geen gezonde bomen kappen of snoeien voor zonnepanelen.

Kap- en snoeihout

De gemeente gaat op de volgende wijze om met kap- en snoeihout:

  1. Indien de gemeente een aannemer de opdracht geeft om kap- en snoeiwerk uit te voeren, vervalt al het vrijkomende kap- en snoeiwerk aan de aannemer. De aannemer kan het kap- en snoeihout vermarkten en dit wordt verrekend in de aanneemprijs.
  2. Indien de buitendienst van de gemeente het kap- en snoeiwerk verricht, wordt er zoveel mogelijk versnipperd. Het hout dat niet door de versnipperaar kan, wordt op verkeersveilige plekken in stukken van één meter langs de weg gelegd. Inwoners kunnen deze stukken hout meenemen. Als er na circa twee dagen nog hout ligt, wordt dit afgevoerd naar de gemeentewerf.

Vragen

Gedurende de werkzaamheden kan er enige ongemak zijn van bijvoorbeeld machinegeluiden. Wij vragen hiervoor uw begrip. Heeft u vragen over het snoei- of maaiwerk? U kunt terecht bij de groenbeheerder via het contactformulier of bel 071 332 72 72.