Rioolverstopping

Meld verstoppingen in het riool in de openbare ruimte bij de gemeente (ook buiten kantoortijd).

De riolering is bedoeld om bij regen het water van wegen en daken af te voeren. Door klimaatverandering zijn er vaker zeer zware regenbuien. Het traditionele rioolstelsel kan deze grote hoeveelheden neerslag niet meteen op alle plaatsen verwerken.

Als u last heeft van een verstopping in het riool is het (vóór u kosten maakt) van belang te controleren waar deze zich bevindt:

  • in het openbaar gebied; of
  • op uw eigen terrein.

Ligt het verstopte riool onder de openbare weg? Of is er wateroverlast op straat door een verstopte put? Hieronder leest u hoe u de locatie kunt bepalen.

Let op: Als u op eigen initiatief kosten maakt voor het ontstoppen van het riool op gemeentegrond zonder toestemming van de gemeente, kunnen de gemaakte kosten niet verhaald worden op de gemeente. Kosten door schade aan gemeentelijke verhardingen en/of riolering worden bij u in rekening gebracht.

Verstopping oplossen
Stap 1: Bepaal het type rioolstelsel
  • Bent u aangesloten op een ‘vrij-vervalriolering’? Ga naar stap 2. Bij de vrij-vervalriolering lopen leidingen in de straat naar een laag punt van waaruit alles weggepompt wordt naar de waterzuivering.
  • Bent u aangesloten op een ‘drukrioolsysteem’? Sla dan stap 2 en 3 over en ga naar stap 4. Bij een drukrioolsysteem wordt huishoudelijk afvalwater met behulp van kleine pompen door middel van een persleiding afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.
Stap 2: Bepaal de locatie

De verstopping in een riool kan op diverse plaatsen zitten. De aansluiting van het huisriool is te verdelen in een gemeentelijk en een particulier gedeelte. Op de scheiding van beide gedeeltes, de eigendomsgrens, is in de meeste gevallen een ontstoppingsstuk of een verzamelput gemaakt. U kunt als volgt bepalen waar de verstopping zit:

  • Graaf het ontstoppingsstuk of de put op uw eigen terrein bij de eigendomsgrens vrij en open deze;
  • bekijk of het ontstoppingsstuk (vrijwel) droog staat. Als dit zo is, zit de verstopping op eigen terrein. Als het ontstoppingsstuk vol water staat, zit de verstopping in het gemeentelijke gedeelte van het riool.

Als u geen ontstoppingsstuk of put heeft kunt u, op eigen terrein, voorzichtig een gat in de huisaansluiting maken nabij de eigendomsgrens. Controleer daar of het water wel of niet wegloopt naar het hoofdriool in de straat. Als er geen water doorloopt, zit de verstopping op eigen terrein.

Stap 3a: Verstopping op eigen terrein

De eigenaar van de woning is verantwoordelijk voor het gedeelte van de riolering, dat ligt tot aan de eigendomsgrens. Een verstopping in dit gedeelte moet u zelf (laten) verhelpen.

Stap 3b: Verstopping op gemeentegrond

Als het ontstoppingsstuk vol met water staat, belt u binnen kantooruren de gemeente via 071 332 72 72. Buiten kantoortijden kunt u voor ernstige storingen aan het riool bellen met het rioolstoringsnummer 06 51 50 85 63. Het probleem wordt door de gemeentelijke storingsdienst verholpen.

Stap 4: Verstopping in drukrioolstelsel

Als u problemen met de afvoer hebt, kunt u bellen naar het gemeentelijk meldpunt via 071 332 72 72. Buiten kantooruren kunt u bellen naar 06 51 50 85 63. U kunt beter niet zelf gaan graven, maar de komst van de servicemonteur afwachten. Met besturing op afstand kan men vaak al zien of de pompput nog functioneert en hoe hoog het water in de put staat. Een storing aan de pompinstallatie dient u direct te melden aan de gemeente.

Wateroverlast voorkomen

De gemeente Kaag en Braassem is net als alle andere gemeenten, bezig om het regenwater van de riolering af te koppelen. Door de aanleg van regenwaterriolen wordt wateroverlast voorkomen. Om de regenwaterriolering zo goed mogelijk te benutten worden woning eigenaren gevraagd het regenwater van hun dakoppervlak hierop aansluiten. Deze maatregelen zorgen ervoor dat wateroverlast wordt beperkt.

Niet alleen de gemeente, ook u kunt maatregelen nemen om wateroverlast of waterschade te voorkomen. Het aantal rioolverstoppingen kunnen we terugdringen door geen vaste stoffen in de rioolafvoer terecht te laten komen. Vooral vet, olie, maandverband en tampons zijn belangrijke veroorzakers van een verstopping in het riool.

Borrelende riolering

Normaal gesproken staat het hoofdriool vrijwel leeg, maar tijdens hevige regenval vult het rioolstelsel zich met regenwater. De lucht die in het hoofdriool aanwezig is moet plaats maken voor het water. Dat gebeurt via de huisaansluiting en de binnenhuisriolering van de woning. Het onderdeel van de binnenhuisriolering dat voor de ontluchting zorgt heet de ontspanningsleiding. Deze leiding steekt door het dak van de woning en heeft een open verbinding met de buitenlucht.

Wanneer de ontspanningsleiding onvoldoende werkt kan de lucht via de stankafsluiter van de wastafel, de WC of een keukenafvoer ontsnappen. Hierbij ontstaan borrelende geluiden, opspattend water en stank. Een juist werkende ontspanningsleiding voorkomt overlast.