Verloren of gevonden voorwerp

Wat u kunt doen met een verloren of gevonden voorwerp.

Doe aangifte bij de politie als u denkt dat het om diefstal gaat.

Wat kunt u doen met het gevonden voorwerp?

  • Teruggeven aan de eigenaar indien mogelijk. Heeft u medicijnen gevonden dan verzoeken wij u deze bij de apotheek in te leveren.  
  • Zelf bewaren of afgeven bij de gemeenten. Nadat u uw vondst heeft aangegeven bij de gemeente, mag u de vondst (meestal) zelf bewaren. Voorwerpen mogen ook altijd bij de gemeente in bewaring worden gegeven. In sommige gevallen is dit zelfs verplicht (onder andere bij kleding, uitrusting en wapening van militairen van de krijgsmacht).
  • Aangeven bij de gemeente via het contactformulier. Als u het voorwerp niet terug kunt geven aan de eigenaar, omdat deze bijvoorbeeld niet bij u bekend is, moet u het voorwerp aangeven bij de gemeente. Om zorgvuldig te kunnen administreren, wordt gevraagd naar uw identiteitsbewijs (paspoort, ID of rijbewijs). Geef daarbij zo veel mogelijk gegevens door over het voorwerp zoals bijvoorbeeld kleur en merk en waar u het voorwerp heeft gevonden. Indien u een voorwerp gevonden heeft, geef dan ook door waar de eigenaar het voorwerp kan ophalen, bij u thuis of dat u het voorwerp heeft afgegeven bij de gemeente.

Afgeven bij de gemeente

Voorwerpen die in bewaring zijn gegeven bij de gemeente, worden, afhankelijk van de dagwaarde, drie maanden (minder dan € 450, -) of een jaar (meer dan € 450, -) bewaard.

Zelf bewaren

Als u het voorwerp zelf bewaart, bent u verplicht om dit één jaar te bewaren. Binnen deze periode bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van het voorwerp. Het voorwerp moet in dezelfde staat blijven als bij de vondst. U heeft recht op vergoeding van de door u gemaakte onderhoudskosten of gemaakte onkosten en in sommige gevallen op een redelijk vindersloon.

Onderhoudskosten of gemaakte onkosten

De eigenaar is verplicht eventuele onderhoudskosten of gemaakte onkosten voor de opsporing, bewaren en het beheer binnen een maand aan u te vergoeden. Het is verstandig als u bonnetjes van de gemaakte onkosten bewaart. U hoeft het voorwerp pas aan de eigenaar te overhandigen als de eigenaar alle redelijke onkosten heeft betaald. Als de rechtmatige eigenaar deze niet binnen een maand (nadat de vinder kosten bij de eigenaar kenbaar heeft gemaakt) betaalt, wordt u de eigenaar.

Vindersloon

U hebt mogelijk recht op een, naar omstandigheden, redelijk vindersloon. Vinder en verliezer bepalen dan samen wat onder ‘redelijk’ wordt verstaan. In de praktijk wordt vaak volstaan met een cadeaubon, een bloemetje of een bescheiden beloning in geld.