Wonen in omgeving Schiphol

Klachten over vliegtuiggeluid kunt u melden.

Vragen en klachten over Schiphol

Voor informatie, vragen of klachten over vliegverkeer van en naar Schiphol brengt u een bezoek aan BAS. BAS staat voor Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. Op www.bezoekbas.nl vindt u nieuws en achtergrondinformatie over het vliegverkeer op Schiphol, over route- en baangebruik en vliegtuiggeluid. U kunt via www.bezoekbas.nl uw vraag stellen of uw klacht indienen. BAS registreert klachten, maar kan zelf geen actie ondernemen. De verzamelde klachten worden ieder kwartaal besproken met betrokken partijen. Klachten over vliegtuiggeluid kunt u binnen tien dagen nadat de overlast is ondervonden, melden. Onder de tab Wonen bij Schiphol vindt u informatie die voor u van belang kan zijn als u plannen heeft om te gaan wonen in de buurt van Schiphol. Maar ook als u al in de regio woont, kunt u hier veel informatie vinden die voor u interessant kan zijn: om (beter) inzicht te krijgen in het gebruik van de luchthaven en hoe dat is geregeld, of om te weten te komen hoe vaak en hoe hoog er gemiddeld in de afgelopen jaren over uw woonomgeving is gevlogen. Op werkdagen is BAS telefonisch te bereiken via het nummer 020-6015555.

Wat doet de gemeente Kaag en Braassem?

Gemeente Kaag en Braassem is lid van de Omgevingsraad Schiphol. Dit is een wettelijk adviesorgaan, dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu adviseert over geluidshinder rond Schiphol. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. Alle gemeenten rondom Schiphol zijn ingedeeld in clusters. Kaag en Braassem maakt deel uit van cluster Zuid-West, samen met de gemeenten Leiden, Lisse, Noordwijkerhout, Teylingen en Oegstgeest. De burgemeester vertegenwoordigt het gemeentebestuur in deze overleggen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.omgevingsraadschiphol.nl.

Geluidmeetpunten

Ook wordt er in de gemeente op twee locaties in Leimuiden vliegtuiggeluid gemeten. Er staan ook meetpunten in Leiden, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest en Teylingen. Wellicht zijn er structurele vliegpatronen en uitschieters te ontdekken. De resultaten worden gebruikt in het regionaal overleg over Schiphol. U kunt de geluidsniveaus van het vliegverkeer live volgen via de site van Sensornet www.sensornet.nl/project/kaag_en_braassem .

Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord

De werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord is in 2009 ontstaan als gevolg van de toegenomen geluidsoverlast van vliegtuigen. Doel van de werkgroep in het algemeen is het voorkomen dat het leefklimaat in Kaag en Braassem Noord verslechtert door de toename van geluidshinder als gevolg van Schiphol, verbreding A4, verbreding N207 en de HSL. Hierbij richt de werkgroep zich met name op het verminderen van de overlast van vliegtuigen in Leimuiden. De werkgroep is bereikbaar per e-mail via kbgeluid@hotmail.com.