Tijdelijk verwijderen van uitneembare paaltjes

Aanvraag tijdelijk verwijderen uitneembaar hek of paaltje.

In de gemeente Kaag en Braassem staan op verschillende locaties palen of hekjes die er voor zorgen dat de straat niet toegankelijk is voor verkeer. Deze paaltjes hebben dus een belangrijke rol voor de leefbaarheid van de wijken. In veel gevallen gaat het om paaltjes die ingeklapt of verwijderd kunnen worden. Hiervoor is gekozen omdat er situaties voorkomen dat de wijk wel toegankelijk moet zijn voor een voertuig. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, maar ook voor bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel. Voor deze incidentele acties die nodig zijn om de leefbaarheid in deze afgesloten straten te borgen kan een aanvraag ingediend worden om tijdelijk met een voertuig toegang te krijgen tot de wijk. Let wel, voor bijvoorbeeld het plaatsen van een caravan is het niet mogelijk om palen of hekjes tijdelijk te verwijderen. 

Verzoek tijdelijke toegang

Meld uw aanvraag uiterlijk twee weken van tevoren via onderstaand formulier. Onderbouw hierbij ook de periode van uw aanvraag. Als uw aanvraag een spoedaanvraag betreft (denk aan spoedreparaties, zoals een lekkage die niet kan wachten) verzoeken wij u na het digitaal indienen van de aanvraag, telefonisch contact op te nemen met de gemeente. Wij zullen dan samen met u kijken of het nodig is om uw aanvraag met spoed te behandelen, en indien nodig versneld de aanvraag in behandeling nemen.

Verzoek uitneembare palen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in via DigiD of eHerkenning.

De wegbeheerder toetst de aanvraag. In de meeste gevallen kan de aanvrager, na goedkeuring van de aanvraag, zelf een afspraak maken op het gemeentehuis om de sleutel op te halen, en de palen tijdelijk te verwijderen. In een aantal situaties kan alleen de gemeente de palen weghalen. Na een door de wegbeheerder goedgekeurde aanvraag wordt de paal dan door de gemeente weggehaald.

Voor het weghalen van de palen gelden wel een aantal voorwaarden. De belangrijkste staan hieronder:

  • Ik zorg er zelf voor dat de andere bewoners in de omgeving geïnformeerd zijn.
  • Als ik de sleutel niet binnen de afgesproken termijn terug breng moet het slot worden vervangen en moet ik €100 betalen.
  • Bij schade, veroorzaakt door het verkrijgen van toegang tot de wijk, ben ik verantwoordelijk voor de kosten die gepaard gaan met herstel.
  • Er wordt alleen toegang gegeven aan voertuigen die in dit formulier zijn benoemd.
  • Indien de gemeente daar om vraagt wordt de sleutel per direct teruggebracht (ook indien dat voor het verstrijken van genoemde eindtermijn is.
  • Voor de veiligheid van de wijk zorg ik ervoor dat de paal niet onnodig lang verwijderd is en dat de paal na afloop weer is teruggezet is op de oorspronkelijke manier.
  • Let op! Vrachtwagens mogen alleen toegang indien de juiste voorzieningen zijn getroffen waardoor schade aan de weg en wijk wordt voorkomen. Dit mag dus alleen indien daar specifieke toestemming voor is gegeven.
  • De aanvrager is hoofdelijk aansprakelijk voor het beheer van de sleutel en de teruggaven hiervan.