Parkeren, verkeer en wegen

Parkeren op straat. Een gehandicaptenparkeerplaats, een parkeervergunning of een parkeerontheffing aanvragen

 • Berijden fietspaden, ontheffing

  Op grond van de verkeerswetgeving is het verboden om met een motorvoertuig op (brom)fietspaden te rijden. In sommige gevallen is het verlenen van een ontheffing mogelijk.

 • Bijzonder transport, ontheffing

  U mag niet zomaar grote goederen vervoeren binnen de grenzen van de gemeente. Denk hierbij aan een groot jacht, een recreatiewoning of grote machine. Is uw transport langer, breder, hoger of zwaarder dan toegestaan? Vraag dan een ontheffing aan.

 • Breedte- aslastbeperking, ontheffing

  Voor een aantal wegen binnen de gemeente geldt een breedte- en aslastbeperking. Hierdoor is het voor bepaalde voertuigen die de aangegeven breedte- en aslastbeperking overschrijden niet toegestaan deze wegen zonder ontheffing te berijden. In sommige gevallen kunt u een ontheffing krijgen.

 • Caravan parkeren op de openbare weg

  Meestal mag u uw caravan, kampeerwagen, camper, aanhanger of vouwwagen maar 3 dagen op de openbare weg parkeren. Wilt u langer parkeren? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.

 • Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

  Met een gehandicaptenparkeerkaart parkeert u op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

 • Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

  Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als u een gehandicaptenparkeerkaart hebt. Hebt u die niet? Dan moet een medische instantie eerst uw beperking onderzoeken.

 • Gladheidbestrijding en strooiroutes

  Bij gladheid wordt gestrooid op doorgaande wegen, op- en afritten, busroutes, ontsluitingswegen en fietspaden.

 • Inrijverbod Vierambachtweg, ontheffing

  Voor de Vierambachtweg in Woubrugge geldt een wisselend inrijverbod. Tijdens het inrijverbod is deze weg gesloten voor motorvoertuigen op meer dan 2 wielen.

 • Ontheffing toegang voetgangersgebied

  Met de ontheffing krijgt u toegang met uw (vracht)auto tot het autoluwe voetgangersgebied om te laden of lossen.

 • Openbare laadpaal aanvragen

  Een laadpaal voor uw elektrische auto in de openbare ruimte aanvragen.

 • Parkeervergunning aanvragen

  Als u uw voertuig wilt parkeren in de buurt waar u woont, hebt u in een aantal gevallen een parkeervergunning nodig. In de gemeente Kaag en Braassem geldt dit voor de omgeving van de Lucas van Leydenlaan in Roelofarendsveen.

 • Parkeren grote voertuigen

  De gemeente heeft verschillende parkeerplekken aangewezen binnen de bebouwde kom waar busjes en vrachtwagens mogen parkeren.

 • Transport gevaarlijke stoffen, ontheffing

  Voor transport van gevaarlijke stoffen binnen Kaag en Braassem maakt u gebruik van de vastgestelde route via A4, N207, N445 en de N446. U vraagt ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen aan, als u van deze route wilt afwijken.

 • Vliegen met een drone

  Om het vliegen met drones voor iedereen veilig te laten verlopen zijn er regels.

 • Voertuig te koop aanbieden op de openbare weg

  Wilt u uw auto verkopen? In de gemeente Kaag en Braassem mag u uw voertuig niet overal parkeren om te zorgen dat u het van de hand kunt doen.

 • Werk in uitvoering en projecten

  Actuele werkzaamheden en projecten in een overzicht.