Breedte- aslastbeperking, ontheffing

Voor een aantal wegen binnen de gemeente geldt een breedte- en aslastbeperking. Hierdoor is het voor bepaalde voertuigen die de aangegeven breedte- en aslastbeperking overschrijden niet toegestaan deze wegen zonder ontheffing te berijden. In sommige gevallen kunt u een ontheffing krijgen.

Voorwaarden

De aanvraag om ontheffing moet ten minste 8 weken voor de geplande datum van het transport worden ingediend bij de gemeente. Als een aanvraag op een later moment wordt ingediend loopt u het risico dat er niet tijdig ontheffing kan worden verleend.

Tips

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen heeft u ontheffing nodig; kijk hierbij bij transport gevaarlijke stoffen

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • gegevens van het voertuig: kenteken, merk en type, aantallen assen, breedte voertuig, massa voertuig (rijklaar), de maximale massa (van de lading) die u met het voertuig wilt vervoeren en de totale massa
  • gegevens transport: bestemming en wegen waarvoor ontheffing wordt aangevraagd.

Stuur de volgende bijlage(n) mee:

  • Kopie kentekenbewijs van het voertuig (vereist voor de verdere verwerking van uw aanvraag)
  • Route waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd weergegeven op een kaart.

Ontheffing breedte- en aslastbeperking aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met eHerkenning.

Let op: als de verplichte bijlagen ontbreken of als het formulier onvolledig is ingevuld, kan de gemeente uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Kosten

Per voertuig worden € 50,35 leges in rekening gebracht.